Den 24. marts 2021 afholder Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med DMCG.dk og DCCC Kræftpolitisk Forum 2021.

Politikere og sundhedsvæsenets parter inviteres til at drøfte et aktuelt tema med betydning for kræftområdet.

Hold øje med siden her for program og tilmelding

Vi håber på, at arrangementet som vanligt vil kunne holde på Christiansborg, men må forholde os til den aktuelle corona-situation.

Der vil blive meldt nærmere ud om tid og sted.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N