Skal du i gang med at revidere kliniske retningslinjer i regi af DMCG.dk?
Eller er du måske allerede i gang med revisionsarbejdet?

Så deltag på dette online fyraftensmøde, hvor vi blandt andet gennemgår retningslinjelinjeskabelonen, de tilgængelige vejledninger og kommer med gode råd og overvejelser i forbindelse med revision af retningslinjerne.

Derudover vil det også være muligt at stille konkrete spørgsmål til lige præcis jeres retningslinjearbejde, som kan diskuteres enten i plenum eller i separate online møderum.

Vi glæder os til at se jer!

Del 1: Oplæg ved kvalitetskonsulenter (ca. 30 min)

 • Retningslinjeskabelonen med fokus på ændringslog
 • De forskellige revisionsniveauer
 • Brug af nyeste retningslinjeskabelon (9.1)
 • Gå et trin op af metode/kvalitetstrappen
 • Udviklingstabellen
 • Vejledninger
 • Kadence og hyppighed for revision
 • Gode råd og overvejelser

Del 2: Lektiecafe (ca. 60 min.)

 • Spørgsmål og evt. konkret arbejde med de kliniske retningslinjer.
  Der vil være mulighed for diskussion i plenum eller separate samtaler med kvalitetskonsulenterne i online møderum.
  Det er valgfrit at deltage i denne del.

Dato: 1. marts 2021 kl. 15.30 – 17.00

Sted: Online – link følger efter tilmelding

Undervisere:
Kvalitetskonsulenter Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen

Tilmelding:
Send mail til Retningslinjesekretariatet med følgende oplysninger:

 • Navn
 • DMCG tilknytning
 • Funktion i retningslinjearbejdet
 • Evt. konkret klinisk retningslinje som der arbejdes med

Frist for tilmelding: den 28.februar 2021

Kontakt:
Spørgsmål til webworkshoppen bedes rettet til kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N