Beskrivelse af webinaret følger.

Målgruppe

Alle er velkomne til at deltage i webinaret – vi gør dog opmærksom på, at fokus vil være på evidensgraduering specifikt i relation til DMCG-retningslinjekonceptet.

Sted: Online – link følger efter tilmelding

Undervisere:

Kvalitetskonsulenter Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen

Tilmelding

Oplysninger følger

Frist for tilmelding: følger

Kontakt:

Spørgsmål til webworkshoppen bedes rettet til kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen sashaa@rkkp.dk

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N