Dette webinar vil præsentere forskellige redskaber til kritisk vurdering af både kvantitative og kvalitative studier samt demonstrere hvordan Oxford skemaet skal fortolkes og anvendes til evidensgradering baseret på de forudgående vurderinger af litteraturen.

Vi glæder os til at se Jer!

Indhold:

Del 1: Oplæg ved kvalitetskonsulenter (ca. 30 min)

  • Præsentation af processen fra fuldtekstlæsning til kritisk vurdering af studier og endelige evidensgradering.
  • Forskellige niveauer af evidensvurdering i retningslinjeprocessen (metodetrappen)
  • Hyppigste anvendte redskaber og spørgsmål til kritisk vurdering af kvantitative studier
  • Kritisk vurdering af kvalitative studier
  • Oxford skemaet – hvordan skal det fortolkes og anvendes?

Del 2: Spørgsmål (ca. 15 min)

  • Spørgsmål og diskussion i plenum

Dato:
12. oktober 2021 kl. 15.15-16.00

Sted:
Online – link følger efter tilmelding

Undervisere:
Kvalitetskonsulenter Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen

Tilmelding:
Send mail til sashaa@rkkp.dk med følgende oplysninger:

  • Navn
  • DMCG tilknytning

Deadline for tilmelding er den 12. oktober kl. 12.00

Kontakt:
Spørgsmål til webinaret bedes rettet til kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen sashaa@rkkp.dk

Se invitation i printervenlig udgave.

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N