Indhold:

Del 1: Oplæg ved kvalitetskonsulenter (ca. 30 min)

  • Processen – fra Evidensgrundlag til Anbefaling
  • Gradering af anbefalinger (både dem med og uden evidens)
  • Ordlyden af en anbefaling – herunder brugen af 'et aktivt sprog' (imperativer)
  • Gode råd og overvejelser i forbindelse med formulering af anbefalinger

Del 2: Spørgsmål (ca. 15 min)

Spørgsmål og diskussion i plenum

Dato:
28. oktober 2021 kl. 15.15-16.00

Sted:
Online – link følger efter tilmelding

Undervisere:
Kvalitetskonsulenter Julie Bolvig Hansen og Sasja Jul Håkonsen

Tilmelding:
Send mail til sashaa@rkkp.dk med følgende oplysninger:

  • Navn
  • DMCG tilknytning

Deadline for tilmelding er den 28. oktober kl. 12.00

Kontakt:
Spørgsmål til webinaret bedes rettet til kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen sashaa@rkkp.dk

Se invitation i printervenlig udgave.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N