Tirsdag d. 27. april kl. 15 holdes webinar under overskriften: Kan vi med en styrket palliativ indsats gennem kræftforløbet forbedre patienternes livskvalitet?

Du vil få et overblik over, hvordan vi på baggrund af den aktuelle forskning og erfaringerne i det danske sundhedsvæsen kan styrke den palliative indsats gennem et kræftforløb.
På dagen vil Anette Hygum, formand for DSPaM, og Mogens Grønvold, formand for Dansk Palliativ Database guide jer igennem følgende spørgsmål:

  • Hvad er vi lykkedes med?
  • Hvorfor er vi stadig ikke i mål?
  • Hvad er de største udfordringer?
  • Hvad skal der til for at løse dem?

Webinaret henvender sig til alle interesserede, men er særligt relevant for læger og sygeplejersker inden for kræftområdet på både hospitaler, i kommuner og almen praksis.

Arrangør: DMCG.dk og DCCC

Tilmeld dig allerede nu via dette link – og senest d 25. april.

Se invitationen her.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N