Sundhedsstyrelsens pulje vedr. eksperimentel kræftkirurgi er åben med ansøgningsfrist onsdag den 13. marts 2019.

Det fulde puljeopslag og ansøgningsskema kan findes på følgende link: https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2018/eksperimentelle-kraeftkirurgiske-funktioner

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N