Benchmark III er det tredje projekt om forskelle i kræftbehandling, hvor analyser foretaget af RKKP for DMCG.dk og landets regioner, har haft til formål at undersøge, om der er regionale og socioøkonomiske forskelle i overlevelsen efter en kræftdiagnose for fire sygdomsområder, hhv. modermærke- og pancreaskræft, hjernetumorer (gliomer), samt kræft i spiserør, mavemund og mavesæk.

Benchmark-analyserne har afdækket regionale forskelle i overlevelse inden for de fire cancer-områder når der samtidig er taget højde for patienternes komor­bi­di­tet, stadie ved diagnose og socioøkonomiske forhold. De fleste afvigelser forklares af forskelle i diagnostik af tumorer og i behandling.
Forskellene mindskes i løbet af undersøgelsesperioden, som strækker sig fra 2012 til 2017.

Læs hele nyheden og de publicerede artikler på baggrund af analyserne på rkkp.dk