Rapport fra DMCG-samlingen den 19. maj opsummerer auditeringen af Dansk Sarkom Gruppe (DSG), Dansk Lymfom Gruppe (DLG) og Dansk Blærecancer Gruppe (DaBlaCa).

Auditeringsrapporten vil forhåbentlig kunne bidrage til læring og kvalitetsforbedringstiltag lokalt, regionalt såvel som nationalt.


Temaoplæggene om kvalitet fra Henrik Møller (RKKP), Helene Bilsted Probst (SST)og Henriette Lipczak (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet) er tilgængelige på dmcg.dk
Her kan du også finde de auditerede DMCG'ers årsberetninger og årsrapporter.

 

Næste DMCG-Samling finder sted den 13. oktober 2022.
Alle interesserede er velkomne, når tre nye DMCG’er stiller deres arbejde og sygdomsområde til rådighed for et interkollegialt kvalitetstjek.