RKKP's Videncenter inviterer til tre fyraftensmøder for styregruppemedlemmer i løbet af forsommeren.
Der ønskes dialog om afrapporteringen fra de kliniske kvalitetsdatabaser, både den løbende afrapportering, årsrapporterne og supplerende analyser.
Der vil ved møderne også være lejlighed til at drøfte RKKP strategien for 2019-2022.
Møderne finder sted:

  • Mandag d. 13. maj 2019 kl. 16-18 i Aarhus
  • Mandag d. 20. maj 2019 kl. 16-18 på Odense Universitetshospital
  • Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 16-18 på Frederiksberg Hospital

Tilmelding sker her: https://www.tilmeld.dk/fyraftensmder