Overlæge Henriette Lipczak er per 1. oktober udnævnt til vicedirektør i RKKP, hvor hun bliver en vigtig brik i arbejdet med at gennemføre RKKP's strategi, og lede nogle af de mange forandringer, der er i gang i organisationen.

Se hele nyheden her.

Henriette vil i sin nye rolle fortsat stå i spidsen for arbejdet med de kliniske retningslinjer på kræftområdet, hvor hun både vil tegne sekretariatet udadtil og have ledelsesansvaret på de indre linjer.
Samarbejdet med DMCG'erne om de kliniske retningslinjer vil derfor for en stor dels vedkommende være uændret.

DMCG.dk ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og ser muligheder for en endnu større synergi mellem de kliniske retningslinjer og de nationale kvalitetsdatabaser, ligesom Henriettes stærke fokus på datastøttet kvalitetsudvikling til gavn for patienten ses som en styrke for både RKKP og DMCG.dk.