Brænder du for vidensstøttet kvalitetsudvikling og –ledelse og for at samarbejde med kræftspecialister?

Har du lyst til at varetage det ledelsesmæssige ansvar for udvikling, vedligeholdelse og drift af 26 kvalitetsdatabaser på kræftområdet?

Og kan du bevæge afdelingen i den udstukne retning – og nå sikkert i mål?

Visionær og erfaren leder søges til RKKP's Afdeling for Cancer & Cancerscreening; DMCG.dk vil gerne opfordre alle relevante kandidater til at søge stillingen.

Du er enten overlæge eller sundhedsfaglig akademiker med interesse for kvalitetsudvikling af både de kliniske databaser og arbejdet med de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG'erne).

Læs mere om DMCG.dk her, eller kontakt formand for DMCG.dk, professor Michael Borre på borre@clin.au.dk  

Læs mere om RKKP her

Stillingen kan ikke længere søges.