Anbefalinger

Anmeldelsespligt

Tumorbeskrivelse

Stadieinddeling ved invasiv sygdom

Cystourethroskopi med biopsi

Behandlingsstrategi

Opfølgning

Version 1.0

 

GODKENDT

Faglig godkendelse

29. oktober 2021 (DaBlaCa)

Administrativ godkendelse

29. november 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 28. oktober 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Urethrale tumorer – Patologi, diagnostik, udredning, behandling og opfølgning

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N