Anbefalinger

Ved lavrisiko prostatacancer

Ved intermediær risiko prostatacancer

Ved højrisiko lokaliseret prostatacancer

Ved lokalavanceret prostatacancer

Udførelse af strålebehandling

Adjuverende strålebehandling

Strålebehandling af prostata ved low-volume metastatisk sygdom

Version 1.3


GODKENDT

Faglig godkendelse

24. september 2021 (DAPROCA)

Administrativ godkendelse

4. oktober 2021 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. september 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Kurativ strålebehandling for prostatacancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N