Anbefalinger

Anbefalinger (Quick guide)

Version 2.1


GODKENDT

Faglig godkendelse

27. september 2021 (DaProCa)

Administrativ godkendelse

5. januar 2022 (Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet)

REVISION

Planlagt: 1. oktober 2022

HENT HELE RETNINGSLINJEN SOM PDF

Screening & tidlig detektion af prostatacancer

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N