Generel information

Kliniske retningslinjer på kræftområdet danner grundlag for høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet. Retningslinjerne baseres på systematisk gennemgang og vurdering af de hastigt voksende mængder af videnskabelig litteratur, og omsætter denne viden til praktiske handlingsanvisninger. Formålet med retningslinjerne er, at understøtte klinikernes viden og erfaring samt patientens værdier og præferencer i den kliniske beslutningstagning.

I forlængelse af Kræftplan IV blev Sekretariat for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet etableret i efteråret 2017 i regi af DMCG.dk og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Sekretariatet understøtter DMCG'ernes faglige arbejde med udvikling og vedligehold af landsdækkende kliniske retningslinjer.

Sikring af et evidensbaseret, opdateret, lettilgængeligt og mere ensartet produkt på tværs af DMCG'erne tager afsæt i det etablerede retningslinjearbejde i de 24 DMCG'er. Der er tale om en trinvis udvikling over tid - tilpasset den enkelte DMCG - med en ambition om, på sigt at opfylde internationale standarder for retningslinjer af høj kvalitet (AGREE II).

Økonomiske rammer

Med finansiering fra Kræftplan IV og RKKP er der i perioden 2017-2020 sat øget fokus på opgaven.
Af projektplanen her, fremgår blandt andet tidsplan og økonomiske rammer.

Retningslinjesekretariatet afrapporterer årligt til Sundhedsstyrelsen.
Kontakt gerne sekretariatet ved ønske om at få disse rapporter tilsendt.

Vejledninger om retningslinjeøkonomien


Honorering

Der er nu afklaring på muligheder for udbetaling af honorarer ifm. retningslinjeindsatsen og en tilhørende FAS-aftale om honorering.

Fremadrettet har vi to fremgangsmåder:

  • frikøb til ansættende myndighed (enten med henblik på sikring af frihed til varetagelse af opgaven eller udbetaling af honorar for merarbejde) 
  • ansættelse v/RKKP og udbetaling som A-honorar

Procedurerne er beskrevet i detaljer i notatet her.

Blanket ifm. ansættelse v/RKKP kan hentes her.

Afslutning af 2019 og evt. behov for øget bevilling  i 2020
Ved udsat driftsaktivitet eller aktivitet, der ikke når at blive godkendt inden afslutning af regnskabet, og som udløser behov for øget bevilling i 2020, bedes denne blanket udfyldt, som anført i notatet ovenfor.

Frist for ansøgning er 28. februar 2020. 

FAQ
Læs FAQ om afregning for retningslinjearbejdet.

Ved spørgsmål omkring aflønning for retningslinjearbejdet kontakt da Anne-Marie Sigsgaard Hansen

Øvrig refusion "Skema vedr. udbetaling" kan tilgås via RKKP's hjemmeside her. Udfyldt skema til refusion sendes til Pia Frandsen.