DMCG

Abonnér

Danske Kræftforskningsdage 2021: posters, prisvindere og powerpoints


I august var knap 500 deltagere samlet til landets største kræftkonference i Odense.   

Årets program var sammensat med et overordnet blik på forskning – klinik – fremtid, for at sætte fokus på hele patientens forløb og hele forskningskæden.


Læs mere om de mange posters og om prisvindere og powerpoints fra dagene.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N