DMCG

Abonnér

Dansk Videnscenter for Gravide med Cancer

   
ABCIP Danmark er et videncenter for gravide med kræftsygdom, hvor både klinikere, MDT’er og patienter kan søge rådgivning.
 
Centret er oprettet for at imødegå manglende faglig viden om eventuel sikkerhed ved onkologisk behandling under graviditet.

 

ABCIP Danmark.jpg

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N