DMCG

Abonnér

DMCG.dk formand genvalgt ved Dansk Kræftforum

Siddende formand for DMCG.dk Michael Borre (DAPROCA) blev ved generalforsamlingen den 26. november genvalgt for en treårig periode.


Nyt medlem af DMCG.dk forretningsudvalget blev Torben Riis Rasmussen (DLCG).
  

Læs formandens beretning og se oplæggene fra Dansk Kræftforum.
  
Formandsvalg.jpg

Michael Borre ved Dansk Kræftforum, 2021. Foto: Mette Krarup.

111

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N