DMCG

Abonnér

Deltagerne har talt: Stor tilfredshed med Danske Kræftforskningsdage


Ovenpå 1,5 år med corona, nedlukning af samfundet og aflysningen af Danske Kræftforskningsdage i 2020, kunne vi i slutningen af august atter samle 500 forskere, klinikere, patientrepræsentanter og beslutningstagere til to dage med oplæg, debat og dialog om kræftområdet. Alt forløb planmæssigt og med stor tilfredshed blandt deltagerne.

Læs hele nyheden

Anne Bukh og Michael Borre, Åbningstale DKD2021. DKD2021 Foto Rune Borre-Jensen.jpgAnne Bukh og Michael Borre, Åbningstale Danske Kræftforsknings Dage 2021.
Foto: Rune Borre-Jensen

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N