DMCG

Abonnér

Danske Kræftforskningsdage 2024

Tilmeldingen til Danske Kræftforskningsdage den 29. og 30. august 2024 i Odeon, Odense er åben.
 
Tilmeld dig konferencen via dette link:

Danske Kræftforskningsdage 2024 | Arrangementet (tilmeld.dk)


Læs mere om programmet.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N