DMCG

Abonnér

Nye ansigter i Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet

To nye medarbejdere tiltræder per 1. september i Retningslinjesekretariatet, dels for yderligere at understøtte udviklingsarbejdet og dels for at understøtte koblingen mellem retningslinjer og kvalitetsdatabaser.

Læs hele nyheden.

Markedsplads_Julie_IMG_5133 - til nyhed_2020.JPG

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N