I august 2018 samlede DCCC og DMCG.dk kræftlandskabet i Danmark til en konference i Odeon, Odense. 450 fagfolk, patientforeninger og sundhedspolitikere deltog. Programmet var bredt sammensat, så det afspejlede kræftområdet fra basalforskningen til den kliniske forskning og samlede folk omkring en markedsplads med stande fra patientforeninger, organisationer, DMCG'er og forskningsgrupper.

Danske Kræftforskningsdage 2018 er et nyt, nationalt intiativ, der er etableret i et samarbejde mellem DCCC og DMCG.dk. Formålet er at styrke det nationale samarbejde ved at samle forskere, klinikere, patienter, patientforeninger og sundhedspolitikere og give dem en unik mulighed for at dele viden og debattere vilkår for dansk kræftforskning og -behandling.

Foyer 2018.jpg

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N