Godkendte kliniske retningslinjer i fælles DMCG-skabelon


For et fuldt overblik over alle retningslinjer under de enkelte DMCG'er henvises til DMCG'ernes egne hjemmesider.

Find anbefalinger vedrørende COVID-19 her.

Brug pilen i boksen nedenfor til at fremsøge den relevante DMCG.

DMCG Sygdomsområde Titel Godkendt Planlagt revision
DLCG

Lungecancer

Dyspnø hos patienter med kræft

30. juni 2019 30. december 2021
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - behandling, opfølgning og rehabilitering

9. august 2019 30. oktober 2021
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Patologi

25. maj 2020 30. oktober 2021
DLG

Lymfomer

Diffust storcellet B-celle lymfom

9. april 2019 28. februar 2021
DAPECA

Peniscancer

Peniscancer - Diagnose, henvisning, udredning

9. august 2019 30. oktober 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase

13. marts 2019 30. marts 2024
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Kirurgisk behandling

15. maj 2020 1. januar 2022
DLG

Lymfomer

Mantle celle lymfom - diagnostik og behandling

6. december 2018 30. december 2020
DMG

Melanom

Onkologisk behandling af inoperabel metastatisk melanom

12. august 2019 1. september 2020
DMSG

Myelomatose

Solitært plasmacytom

28. maj 2019 31. december 2019
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb

26. august 2019 1. august 2022
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer – Patologi

10. september 2019 1. april 2020
DMSG

Myelomatose

Myelomatose – Relapsbehandling

10. september 2019 1. december 2019
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer- Billeddiagnostik

11. oktober 2019 1. marts 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer

5. november 2019 31. december 2019
DCCG

Kolorektalcancer

Akut kirurgi: behandling af colonileus og -obstruktion

5. november 2019 1. december 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektal cancer

5. november 2019 1. januar 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Arvelig tarmkræft

5. november 2019 1. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer coli: colonresektioner

5. november 2019 1. juni 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer coli: minimal invasiv kolonkirurgi - Laparoskopisk kolonkirurgi

5. november 2019 1. juni 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer coli: synkron og metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC

5. november 2019 1. juni 2021
DCCG

Kolorektalcancer

Tarmudrensning før elektiv kolorektal kirurgi

5. november 2019 1. december 2020
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase

18. november 2019 1. august 2022
DACG

Analcancer

Onkologisk behandling af lokaliseret anal cancer

18. november 2019 1. december 2021
DACG

Analcancer

Onkologisk behandling af avanceret anal cancer

18. oktober 2019 1. december 2021
DMSG

Myelomatose

M-komponent analyser ved myelomatose

4. december 2019 31. december 2022
DOOG

Øjentumorer

Okulære melanomer

6. december 2019 1. februar 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – opfølgning

13. december 2019 6. december 2022
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer recti: Laparoskopisk rectumkirurgi

18. december 2019 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af cancer recti: Robot-assisteret rectumkirurgi

16. december 2019 10. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Palliativ kirurgi til patienter med kolorektal kræft

16. december 2019 1. juni 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Det accelererede perioperative forløb for patienter med kolorektal kræft

16. december 2019 10. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Perioperativ ernæring til patienter opereret for kræft i tyk- og endetarm

16. december 2019 10. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Lungemetastaser hos patienter med kolorektal kræft

16. december 2019 10. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Væskebehandling til kolorektal- kirurgiske patienter

16. december 2019 10. december 2020
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Akut lymfobalstær leukæmi

18. december 2019 15. december 2021
DACG

Analcancer

Kirurgisk behandling af analcancer

18. december 2019 30. november 2021
DNOG

Hjernetumorer

Meningeomer

18. december 2019 18. december 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Non-farmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥65 år

18. december 2019 1. august 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Cervixcancer - Opfølgning og billeddiagnostik efter endt primærbehandling

8. januar 2020 1. november 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Kirurgi ved recidiv

8. januar 2020 1. november 2020
DLCG

Lungecancer

Palliative patientforløb ved lungekræft

7. januar 2020 1. juni 2022
DCCG

Kolorektalcancer

Damage control surgery ved akut kirurgi til patienter med kolorektalkræft

10. januar 2020 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

HIPEC behandling af peritoneal karcinose til patienter med kolorektalkræft

10. januar 2020 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Avanceret og recidiverende coloncancer

15. januar 2020 31. december 2020
DGCG

Gynækologisk cancer

Visitation, diagnostik og opfølgning af ikke-epitelial ovariecancer

7. februar 2020 1. oktober 2022
DAPROCA

Prostatacancer

Palliation ved fremtræden prostatakræft - Lymfødem

3. februar 2020 1. januar 2021
DLG

Lymfomer

Follikulært Lymfom

10. marts 2020 28. februar 2022
DCCG

Kolorektalcancer

Lokalrecidiv af rectumcancer

31. marts 2020 31. december 2020
DCCG

Kolorektalcancer

Lokal avanceret rectumcancer

17. marts 2020 31. december 2020
DACG

Analcancer

Opfølgning efter onkologisk behandling af lokaliseret analcancer

31. marts 2020 1. december 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase

21. april 2020 1. august 2022
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

30. april 2020 1. august 2022
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologisk behandling af patienter med delirium

1. maj 2020 1. august 2022
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Nasal iltterapi og håndholdt vifte til lindring af refraktær dyspnø hos voksne patienter med kræft, KOL eller hjerteinsufficiens i sen eller terminal palliativ fase

25. maj 2020 30. marts 2025
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatique (CRF)

27. maj 2020 3. juni 2021
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Primær diagnostik, behandling og opfølgning af akut promyelocytleukæmi (APL)

27. maj 2020 31. marts 2022
DAHANCA

Hoved-halscancer

Funktionelle undersøgelser af øvre dysfagi for patienter med hoved-og halskræft

18. maj 2020 10. marts 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Hormonbehandling efter c. ovarii

15. september 2020 31. januar 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Fertilitetsbevarende kirurgi ved c. ovarii

15. september 2020 30. november 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Epitheliale borderline ovarietumorer

16. september 2020 30. juni 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Udredning

17. september 2020 30. juni 2022
DLG

Lymfomer

CNS-lymfom - diagnostik, behandling, rehabilitering

18. september 2020 6. februar 2022
DGCG

Gynækologisk Cancer

Ovariecancer – Intraperitoneal kemoterapi og HIPEC

18. september 2020 30. juni 2023
DGCG

Gynækologisk Cancer

Ovariecancer – epidemiologi, arvelige faktorer, screening, sygdomsforløb, stadieinddeling og overlevelse

18. september 2020 30. juni 2022
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

Onkologisk behandling af patienter med kurable karcinomer i esophagus, GEJ og ventrikel

23. september 2020 11. juni 2022
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

Onkologisk behandling af non-kurabel cancer i esophagus, GEJ og ventrikel

23. september 2020 11. juni 2022
DMG

Melanom

Onkologisk behandling af mukosalt melanom

30. september 2020 1. januar 2023
DMG

Melanom

Onkologisk behandling af okulært melanom

30. september 2020 1. januar 2023
DPCG

Pancreascancer

Diagnostik og udredning - af cancer pancreatis

12. oktober 2020 30. april 2021
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Medicinsk kræftbehandling af ældre patienter

9. oktober 2020 31. august 2023
DAHANCA

Hoved-halscancer

Treatment with cisplatin concomitantly with radiotherapy for head and neck squamous cell carcinoma

13. oktober 2020 3. juni 2023
DPCG

Pancreascancer

Onkologisk behandling - af cancer pancreatis

16. oktober 2020 30. april 2021
DPCG

Pancreascancer

Kirurgisk behandling - af cancer pancreatis

16. oktober 2020 30. april 2021
DAHANCA

Hoved-halscancer

Kræft i næse og bihuler – Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med maligne tumorer i cavum nasi, de paranasale bihuler og vestibulum nasi

14. oktober 2020 6. oktober 2023
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Screening for depression - hos kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats

22. oktober 2020 1. oktober 2022
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Behandling af klinisk depression - hos patienter ≥ 18 år med en kræftsygdom

22. oktober 2020 22. juni 2022
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Tidlig sorgstøtte - Systematisk opsporing af risiko og forebyggelse af Prolonged grief disorder hos pårørende til patienter i palliativ indsats

22. oktober 2020 1. oktober 2025
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Farmakologisk behandling af obstipation - hos voksne kræftpatienter i palliativ fase

22. oktober 2020 27. februar 2022
DMCG-PAL

Palliativ indsats

Smertebehandling med stærke opioider - til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

22. oktober 2020 31. oktober 2021
DLGCG

Lever-galdevejscancer

Udredning og behandling af Cholangiocarcinom

27. oktober 2020 1. april 2021
DLGCG

Lever-galdevejscancer

Hepatocellulært Carcinom – Udredning og behandling af primær levercancer

 

27. oktober 2020 1. april 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Palliativ sedering - for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed

28. oktober 2020 31. juli 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

 

Lindring af dødsrallen - hos voksne uafvendeligt døende kræftpatienter over 18 år.

28. oktober 2020 28. august 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Fysisk træning til lindring af cancer-relateret fatigue (CRF) - hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase

28. oktober 2020 10. marts 2023
DBCG

Brystcancer

Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae

29. oktober 2020 1. april 2023
DAHANCA

Hoved-halscancer

Udredning og behandling af spytkirtelkræft

3. november 2020 6. oktober 2023
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

 

Esophagus- og ventrikelcancer - Patologi, diagnostiske metoder og stadieinddeling

 

4. november 2020 1. marts 2023
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Patologi

9. november 2020 31. januar 2022
DABLACA

Blærecancer

Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik

 

10. november 2020 29. oktober 2021
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) – hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase

23. november 2020 11. marts 2023
DPCG

Pancreascancer

 

Patologi - cancer pancreatis

23. november 2020 30. april 2021
DBCG

Brystcancer

Brystkræft – fysisk træning under kemoterapi for brystkræft

20. november 2020 1. december 2023
DEGC

Esohpagus-, cardia- og ventrikelcancer

 

Kirurgisk behandling - af karcinom i esophagus inkl. gastroesophageale overgang

14. november 2020 1. december 2022
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

 

Kirurgisk behandling - af patienter med primært adenokarcinom i ventriklen

14. november 2020 1. december 2022
DABLACA

Blærecancer

Behandlingsstrategi og opfølgning af T1-tumorer

11. november 2020 29. oktober 2021
DABLACA

Blærecancer

Behandling og opfølgning af T4b og metastastisk blærekræft

11. november 2020 29. oktober 2021
DABLACA

Blærecancer

Behandling og opfølgning af muskelinvasiv blærekræft

11. november 2020 29. oktober 2021
DABLACA

Blærecancer

Behandling og opfølgning af ikke-invasive blæretumorer (Ta tumorer og CIS)

11. november 2020 29. oktober 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Screening & tidlig detektion af prostatacancer

26. november 2020 1. oktober 2021
DMSG

Mylomatose

Primærbehandling af myelomatosepatienter, der er kandidater til højdosis kemoterapi

25. november 2020 31. december 2021
DMSG

Myelomatose

Primær behandling af myelomatose hos patienter, som ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

25. november 2020 31. december 2020
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Behandling af patienter, der lider af akut myeloid leukæmi (AML)

24. november 2020 30. oktober 2021
DACG

Analcancer

 

Primær stadieinddeling af analcancer

24. november 2020 1. december 2022
DEGC

Esophagus-, cardia- og ventrikelcancer

Barrett's esophagus - diagnostik, behandling og efterforløb

2. december 2020 31. juli 2022
DAPROCA

Prostatacancer

Diagnostik af prostatacancer

2. december 2020 1. oktober 2021
DMG

Melanom

Lymfeknude patologi

21. december 2020 1. september 2022
DNOG

Hjernetumorer

Gliomer hos voksne

18. december 2020 31. december 2022
DABLACA

Blærecancer

Behandling af uroteliale tumorer i øvre urinveje - lokalbehandling, nefroureterektomi, onkologi og opfølgning

17. december 2020 29. oktober 2021
DABLACA

Blærecancer

Udredning af uroteliale tumorer i øvre urinveje - patologi, histologi og diagnostik

17. december 2020 29. oktober 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af kastraktionsresistent prostatacancer (CRPC)

17. december 2020 1. oktober 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Opfølgning af prostatacancer

17. december 2020 1. september 2021
DSKMS

Kronisk myeloide sygdomme

Kronisk myeloid leukæmi, BCR-ABL1-positiv (CML)

15. december 2020 1. december 2022
DLCG

Lungecancer

Rygeophør ved udredning og behandling for lungekræft

14. december 2020 30. juni 2022
DLCG

Lungecancer

Stereotaktisk strålebehandling af lokal ikke-småcellet lungekræft

21. december 2020 31. december 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Radikal prostatektomi ved prostatacancer

15. december 2020 30. september 2021
DLCG

Lungecancer

Lungecancer - Visitation, Diagnose, Stadie

14. december 2020 30. juni 2022
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af småcellet lungekræft

22. december 2020 31. december 2021
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer – Neoadjuverende kemoterapi som led i behandling af primær inoperabel ovarie-, tuba-, eller peritonealcancer

22. december 2020 31. maj 2023
DLCG

Lungecancer

Bronkopulmonale neuroendokrine tumores (BP-NET)

22. december 2020 31. december 2021
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af småcellet lungekræft

21. december 2020 31. december 2021
DLCG

Lungecancer

Pallierende strålebehandling af lungekræft

21. december 2020 31. december 2021
DLCG

Lungecancer

Kurativ behandling af lokal avanceret ikke-småcellet lungekræft

21. december 2020 31. december 2021
DLCG

Lungecancer

Adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft

21. december 2020 31. december 2021
DLCG

Lungecancer

Pallierende behandling af ikke-småcellet lungekræft

22. december 2020 31. december 2021
DSG

Sarkomer

Radiotherapy of bone sarcomas - Ewing's tumours

21. december 2020 8. januar 2023
DSG

Sarkomer

Medicinsk behandling til patienter med Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

21. december 2020 8. januar 2023
DSG

Sarkomer

Kirurgisk behandling af knoglemetastaser - for proximale femur og humerus

21. december 2020 8. januar 2023
DSG

Sarkomer

Pallierende kemoterapi til patienter med bløddelssarkom

21. december 2020 9. januar 2022
DSG

Sarkomer

Radiotherapy of localized soft tissue sarcoma

21. december 2020 25. november 2021
DSG

Sarkomer

Solitære enkondromer og osteokondromer - Udredning og opfølgning med henblik på malignisering

21. december 2020 8. januar 2023
DSG

Sarkomer

Perioperativ og pallierende kemoterapi til patienter med knoglederiverede sarkomer

21. december 2020 5. marts 2022
DSG

Sarkomer

Perioperativ kemoterapi til patienter med bløddelssarkomer - kurativt intenderet behandling

21. december 2020 9. januar 2022
DACG

Analcancer

Target definition ved primær strålebehandling af lokaliseret analcancer

5. januar 2021 1. februar 2023
DMG

Melanom

Adjuverende behandling af melanom

7. januar 2021 1. februar 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Stadieinddeling af prostatacancer

8. januar 2021 30. september 2021
DAPROCA

Prostatacancer

 

Eksperimental behandling af lokaliseret prostatacancer

8. januar 2021 30. september 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Palliation ved fremskreden prostatacancer

8. januar 2021 30. september 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Patoanatomisk diagnostik af prostatacancer

12. januar 2021 30. oktober 2021
DBCG

Brystcancer

Arvelig mammacancer - Henvisningskriterier til genetisk rådgivning, indikation for tilbud om surveillance og profylaktisk kirurgi

12. januar 2021 31. oktober 2021
DAHANCA

Hoved-halscancer

Nimorazole - Treatment with the hypoxic radiosensitizer Nimorazole in squamous cell carcinoma of the head and neck

14. januar 2021 6. oktober 2025
DSG

Sarkomer

Kirurgisk behandling af retroperitonealt sarkom

14. januar 2021 13. januar 2024
DCCG

Kolorektalcancer

Indikation for adjuverende kemoterapi til patienter med kolon- eller rectumcancer i UICC stadie II

22. januar 2021 21. oktober 2024
DBCG

Brystcancer

Postoperativ strålebehandling af brystkræft

 

25. januar 2021 5. december 2022
DSG

Sarkomer

Multiple enkondromer og osteokondromer - udredning og opfølgning med henblik på malignisering

28. januar 2021 4. februar 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

 

Maligne Trofoblastsygdomme (ikke mola hydatidosa)

1. februar 2021 31. december 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie I-IIA

1. februar 2021 31. januar 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Klassifikation og stadieinddeling af prostatacancer

3. februar 2021 30. september 2021
DLG

Lymfomer

Aggresive B-celle Lymfomer - Burkitt lymfom (BL), Burkitt-like lymfom med 11q-forandringer (BLL11q), High-grade B-cellelymfom med MYC- og BCL2- og/eller BCL6-rearrangement, dobbelthit (HGBL-DH) og High-grade B-cellelymfom, not otherwise specified (HGBL-NOS)

3. februar 2021 31. december 2022
DMSG

Myelomatose

AL Amyloidose

3. februar 2021 1. december 2021
DBCG

Brystcancer

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft

8. februar 2021 1. december 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Active surveillance og watchful waiting

18. februar 2021 30. september 2021
DMG

Melanom

Biopsi ved mistanke om primært melanom

19. februar 2021 28. oktober 2022
DAHANCA

Hoved-halscancer

Radiotherapy Guidelines 2020, DAHANCA, Danish Head and Neck Cancer Group

22. marts 2021 3. juni 2023
DEGC

Esophagus, cardia- og ventrikelcancer

Behandling af inkurabel sygdom i ventrikel

19. marts 2021 30. juni 2022
DEGC

Esophagus, cardia- og ventrikelcancer

Behandling af inkurabel cancersygdom i GEJ og esophagus

19. marts 2021 30. juni 2022
DAPROCA

Prostatacancer

Endokrin behandling

15. marts 2021 1. september 2021
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af nydiagnosticeret metastatisk hormonsensitiv prostatacancer

15. marts 2021 30. september 2021
DBCG

Brystcancer

Kirurgisk behandling af brystkræft

25. marts 2021 31. december 2022
DCCG

Kolorektalcancer

 

Aflastende stomi - Indikation for anlæggelse af aflastende stomi ved operation for rektumcancer

 

8. april 2021 8. december 2023
DACG

Analcancer

Management guidelines of late adverse effects after chemoradiation for anal cancer

8. marts 2021 1. december 2022
DCCG

Kolorektalcancer

Kirurgisk behandling af lav cancer recti - Abdominoperineal rektumexcision

15. april 2021 11. april 2024
DSG

Sarkomer

Bløddelssarkomer i ekstremiteterne - Betydning af kirurgisk margin

23. april 2021 13. januar 2024
DLG

Lymfomer

Diagnostik, udredning og behandling af lymfoplasmacytisk lymfom/ Waldenströms macroglobulinæmi

26. april 2021 1. maj 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Kirurgisk behandling af epiteliale ovarietumorer

28. april 2021 16. april 2023
DBCG

Brystcancer

Systemisk behandling af brystkræft - I - hvem skal anbefales adjuverende systemisk behandling?

20. maj 2021 31. marts 2023
DBCG

Brystcancer

Systemisk behandling af brystkræft - II - (neo)adjuverende systemisk behandling af tidlig brystkræft

20. maj 2021 31. marts 2023
DBCG

Brystcancer

Systemisk behandling af brystkræft - III - palliativ og systemisk behandling af metastaserende brystkræft (MBC)

20. maj 2021 31. marts 2023
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Myelodysplastisk syndrom - diagnostik og behandling

28. maj 2021 10. maj 2022
DCCG

Kolorektalcancer

LARS/Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion

4. juni 2021 1. marts 2024
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellekarcinomer - onkologisk behandling

14. juni 2021 31. januar 2023
DARENCA

Nyrecancer

Renalcellecarcinomer - kirurgisk behandling

14. juni 2021 31. januar 2023
DACG

Analcancer

Anal Intraepithelial Neoplasi

24. juni 2021 15. juni 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Kirurgisk behandling af endometriecancer

6. juli 2021 28. juni 2023
DCCG

Kolorektalcancer

Strålebehandling - ved rectumcancer

28. september 2021 1. oktober 2022
DBCG

Brystcancer

Klinisk mammaradiologi - Prioriteringsgrupper

28. september 2021 10. juni 2024
DCCG

Kolorektalcancer

 

Vurdering af tumor budding i kolorektale adenokarcinomer

27. september 2021 1. september 2023
DCCG

Kolorektalcancer

Undersøgelse af lokalresektater med karcinom

27. september 2021 1. september 2023
DCCG

kolorektalcancer

Mikroskopi af tarmresektater med karcinom

27. september 2021 1. september 2023
DCCG

Kolorektalcancer

Makroskopisk undersøgelse af tarmresektater med karcinom

27. september 2021 1. september 2023
DCCG

Kolorektalcancer

TNM klassifikation ved tyk- og endetarmskræft inkl. blindtarmen

27. september 2021 1. september 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Kurativ strålebehandling for prostatacancer

4. oktober 2021 1. september 2022
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Medicinsk recidivbehandling

13. oktober 2021 31. oktober 2024
DGCG

Gynækologisk cancer

Ovariecancer - Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie IIB-IV

25. oktober 2021 28. februar 2023
DCCG

Kolorektalcancer

Adjuverende kemoterapi ved koloncancer stadium III

27. oktober 2021 1. november 2025
DATECA

Testiscancer

Testikelkræft - primær screening, udredning, behandling, opfølgning og senfølger

4. november 2021 1. november 2022
DBCG

Brystcancer

Carcinoma in situ forandringer i brystet (DCIS og LCIS)

1. november 2021 1. november 2023
DMCG-PAL

Palliativ behandling

Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne, indlagte patienter

29. oktober 2021 1. november 2026
DBCG

Brystcancer

Patologiprocedurer og molekylærpatologiske analyser ved brystkræft

8. november 2021 1. marts 2023
ALG

Akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom

Diagnosticering og håndtering af patienter med idiopatisk cytopeni af ukendt signifikans (ICUS)

10. november 2021 1. december 2023
DGCG

Gynækologisk cancer

Opfølgning - efter behandling for vulvacancer

16. november 2021 19. januar 2024
DMSG

Myelomatose

POEMS syndrom (Polyneuropati, organomegali, endokrinopati, M-protein og "skin changes")

15. november 2021 31. december 2023
DMG

Melanom

Sentinel node biopsi - procedure for melanom

22. november 2021 31. maj 2023
DMSG

Myelomatose

Knoglesygdom ved myelomatose

22. november 2021 1. april 2023
DLG

Lymfomer

Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL) og småcellet lymfocytær lymfom (SLL)

22. november 2021 1. december 2023
DMSG

Myelomatose

Paraprotein associeret polyneuropati

22. november 2021 31. december 2023
DAPROCA

Prostatacancer

Billeddiagnostik ved prostatacancer

23. november 2021 1. oktober 2022
DAPROCA

Prostatacancer

Behandling af Prostata Specifikt Antigen (PSA) recidiv efter primær kurativ behandling for prostatacancer 

23. november 2021 1. oktober 2022

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N