Flere af de multidisciplinære cancergrupper har valgt at organisere sig under en fælles overbygning.
Det gælder følgende DMCG'er:

Dansk Urologisk Cancer Gruppe er en paraplyorganisation med 5 under-DMCG'ere: 

 • Dansk Blærecancer Udvalg (DaBlaCa)
 • Dansk Peniscancer Udvalg (DaPeCa)
 • Dansk Prostatacancer Udvalg (DaProCa)
 • Dansk Nyrecancer Udvalg (DaRenCa)
 • Dansk Testiscancer Udvalg (DaTeCa)

Hæmatologisk Fællesforum er en paraplyorganisation med 4 under-DMCG'ere: 

 • Dansk Lymfom Gruppe (DLG)
 • Akut Leukæmigruppen (ALG)
 • Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)
 • Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

Øvre Gastrointestinal Cancer er en paraplyorganisation med 3 under-DMCG'ere:

 • Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)
 • Dansk Esophagus-, Gastroesophageal overgangscancer og Ventrikelcancer Gruppe (DECV)
 • Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N