Tidligere har flere af de multidisciplinære cancergrupper organiseret sig under en fælles overbygning.
For nuværende gælder dette kun for Hæmatologisk Fællesforum.

Hæmatologisk Fællesforum er en paraplyorganisation med 4 under-DMCG'er: 

  • Dansk Lymfom Gruppe (DLG)
  • Akut Leukæmigruppen (ALG)
  • Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)
  • Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N