Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) har set frem til igen i år at kunne afholde Danske Kræftforskningsdage.

Vi ser frem til at samle klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere på tværs af sygdomsområder, forskningsdiscipliner og specialer med det formål at styrke det nationale samarbejde og vidensdeling på tværs af forløb og områder.


På undersiderne finder du information om tilmelding og det spændende program, og du kan se inspiration fra tidligere konferencer. 

Danske Kræftforskningsdage 2019.jpg

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N