DMCG.dk og DCCC vil også i 2020 afholde Danske Kræftforskningsdage i Odeon, Odense.
Konferencen afholdes torsdag/fredag den  27. og 28. august 2020.

Så snart som muligt vil vi sende information ud om call for abstracts og foreløbigt program, lige som den information vil blive tilgængelig fra siden her.

Hold også øje her for mere info om tilmelding mv., som forventeligt åbner i maj måned.

Materialer fra møderne i hhv. august 2018 og 2019 kan ses via menuen i venstre side.

Danske Kræftforskningsdage 2019.jpg

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N