DMCG.dk og DCCC har i lyset af de seneste udmeldinger fra myndighederne besluttet at aflyse Danske Kræftforskningsdage 2020.
Konferencen skulle have været afholdt torsdag/fredag den  27. og 28. august 2020.

Beslutningen er taget efter myndighedernes forlængelse af forbuddet mod store forsamlinger til og med august måned for at mindske smittespredningen af coronavirus.

De mange som allerede har indsendt abstracts vil få besked efter påske.

Danske Kræftforskningsdage vender tilbage i 2021, hvilke både DCCC og DMCG.dk ser frem til.Danske Kræftforskningsdage 2019.jpg

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N