Kursusaktivitet og ressourcer

På denne side finder du henvisninger til yderligere information, der er relevant for retningslinjearbejdet.

Kurser og webinars

Implementering

Fælles beslutningstagning

Visitationsretningslinjer

Kræftpakker og opfølgningsforløb

Andre aktører på retningslinjeområdet

Publicering af retningslinjearbejdet

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N