Michael Borre

Formand for DMCG.dk

 
 (+45) 78 45 26 16
 (+45) 29 61 27 13

 

  borre@clin.au.dk

Urinvejskirurgisk Forskning,
Indgang C, Plan 1, C119
AUH
Palle Juul Jensens
             Boulevard 35
             8200 Aarhus N

Dorrit D. Andersen

Akademisk sekretær

  (+45) 21 68 71 83

  dorran@rkkp.dk

c/o RKKP
Hedeager 3
8200 Aarhus N

Pia Frandsen

Økonomiassistent

Pia Frandsen.jpg

  (+45) 21 68 80 14

  piafrn@rkkp.dk

c/o RKKP
Hedeager 3
8200 Aarhus N

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N