DMCG'ernes årsberetninger udkommer hvert forår med en status på DMCG'ernes mange aktiviteter.
 
Beretningerne påviser organisationens fortsatte udvikling, og det faktum at de multidisciplinære cancer grupper er en central deltager i dansk kræftbehandling og organisering heraf.
Årsberetningerne er tilgængelige via menuen til venstre.
 
DMCG.dk Benchmarking Consortium har udgivet to rapporter i hhv. 2014 og 2017 med analyser af overlevelsen inden for bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft.
 
Der blev i 2018 i regi af RKKP desuden indgået aftale om benchmarking på fire nye områder; Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG), Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG), Dansk Esophagus‐, Cardia‐ og Ventrikelcancergruppe (DECV) samt Dansk Melanomgruppe (DMG).

Rapporterne kan læses via menuen til venstre.
 
Download årsberetningsskabelonen for 2023 her.
Afleveringsfrist: fredag den 26. januar 2024 til anebba@rkkp.dk
Kun de beretninger vi modtager rettidigt vil indgå i den samlede syntese.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N