OBS: DMCG.dk Forretningsudvalget har ved møde 11/1 2024 besluttet at TNM-udvalget for nuværende er på standby.

*****

Dansk National TNM Komité er en komité organiseret under DMCG.dk i samarbejde med Union for International Cancer Control (UICC) og Kræftens Bekæmpelse.

Foranlediget af invitation fra UICC i foråret 2015 blev der udarbejdet og godkendt kommissorium primo 2016, læs kommissoriet her.

Se også her for link til organisationsdiagrammet, medlemslisten 2015 og målbeskrivelsen fra UICC.

Introduktion til 8. udgave af UICCs TNM (TumorNodeMetastases) klassifikation kan tilgås her, ligesom ændringer i TNM8 er tilgængelige nedenfor.

Opdateret Edition Errata af UICC TNM 8. udgave per 25. maj 2018 kan tilgås her. UICC har highlightet de nye tilføjelser. 
'Edition Errata' af UICC TNM 8. udgave per 17. juli 2017 tilgås her

Referater fra TNM-komitéens møder

Møde den 4. februar 2020

Møde den 11. september 2019

Møde den 21. november 2017


Union for International Cancer Control (UICC) møder, rapporter og artikler

Consensus statement: Global Consultation on Cancer Staging: promoting consistent understanding and use.

Referat fra TNM årsmødet i UICC den 9. maj 2019.

Referat fra TNM årsmødet i UICC i maj 2017.

 


Nationale Retningslinjer for tumorklassifikation (TNM)


DCCG.dk nationale retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer (TNM)

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N