Abonnér

Årsberetninger giver nyttig viden om strategien

De Multidisciplinære Cancergruppers årsberetninger afspejler fra og med 2020 målpunkterne i DMCG.dk's strategi og handlingsplan.
  
Årsberetningerne fra 2020 er sammenskrevet i en syntese, som giver DMCG.dk forretningsudvalget et godt afsæt for det kommende arbejde med strategi og handlingsplaner på tværs af de 25 cancergrupper.

 

Læs hele nyheden...
 

DMCG årsberetningsskabelon_2020_v2.png

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N