Abonnér

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient

 
DMCG.dk og RKKP har med støtte fra DCCC gennemført en række interviews med klinikere og administrativt personale, for at blive klogere på den aktuelle praksis for implementering af de landsdækkende DMCG-retningslinjer.

Analyserne er mundet ud i en rapport, som belyser muligheder og udfordringer for at understøtte retningslinjernes implementering i klinikken samt en kort implementeringsvejledning.


Læs hele nyheden...

  

COLOURBOX9052915.png

Foto: www.colourbox.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N