Sundhedsdatastyrelsen har meldt ud primo juli, at det nye Landspatientregister (LPR3) nu overgår til almindelig drift.
Sundhedsstyrelsen er dermed også begyndt at levere data fra registeret.

Læs mere i brevet fra Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen.

Du kan læse mere om RKKP's status på implementering og omlægning af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser til LPR3 på hjemmesiden, hvor du også kan finde en liste over de udrullede databaser. 

Desuden kan du finde en oversigt over LPR3-udrulningen i de enkelte  kvalitetsdatabaser, som blandt andet indeholder forventet kvartal for implementering. Siden opdateres løbende.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N