DMCG.dk forretningsudvalgsmøder

DMCG.dk forretningsudvalget afholder sædvanligvis 4 årlige møder.
 

Dansk Kræftforum

Der afholdes to årlige møder i Dansk Kræftforum.
Oplæg fra det seneste møde vil være tilgængelige på denne side.
Møder i Dansk Kræftforum er åbne for alle DMCG medlemmer, ligesom der i forbindelse med drøftelse af faglige emner kan indbydes gæster.
 

Repræsentantskabsmøder/Generalforsamling

Repræsentantskabsmøderne blev ved mødet på Hindsgavl i august 2017 omdøbt til "Dansk Kræftforum".
Repræsentantskabet vil dog stadig have en årlig generalforsamling, sædvanligvis i forbindelse med møde i Dansk Kræftforum.
Sammensætningen af repræsentantskabet fremgår af vedtægterne, den aktuelle personkreds ses her.
 

Kræftpolitisk Forum

Møderne i Kræftpolitisk Forum afholdes hvert år i starten af marts på Christiansborg.
Oplæg fra det seneste møde vil være tilgængelige via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N