DMCG.dk forretningsudvalgsmøder

DMCG.dk forretningsudvalget afholder sædvanligvis 4 årlige møder.
 

Dansk Kræftforum

Der afholdes to årlige møder i Dansk Kræftforum.
Oplæg fra det seneste møde vil være tilgængelige på denne side.
Møder i Dansk Kræftforum er åbne for alle DMCG medlemmer, ligesom der i forbindelse med drøftelse af faglige emner kan indbydes gæster.
 

Repræsentantskabsmøder/Generalforsamling

Repræsentantskabsmøderne blev ved mødet på Hindsgavl i august 2017 omdøbt til "Dansk Kræftforum".
Repræsentantskabet vil dog stadig have en årlig generalforsamling, sædvanligvis i forbindelse med møde i Dansk Kræftforum.
Sammensætningen af repræsentantskabet fremgår af vedtægterne, den aktuelle personkreds ses her.
 

Kræftpolitisk Forum

Møderne i Kræftpolitisk Forum afholdes hvert år i starten af marts på Christiansborg.
Oplæg fra det seneste møde vil være tilgængelige via Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.