Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 4-5 gange årligt.

Forretningsudvalget mødes i 2023 på følgende datoer:

  • 11. januar 2024
  • 21. marts 2024
  • 21. maj 2024
  • 16. september 2024
  • 24. oktober 2024
  • 27. november 2024

Referater fra møderne i forretningsudvalget kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N