Der afholdes møde i DMCG.dk forretningsudvalget (FU) 4-5 gange årligt.

Forretningsudvalget mødes i 2020 på følgende datoer:

  • 29. januar 2020
  • 24. marts 2020
  • 04. juni 2020
  • 17. september 2020
  • 26. november 2020

Herudover mødes DMCG.dk repræsentantskabet/ Dansk Kræftforum den 26. november.

Referater fra møderne i forretningsudvalget kan læses nedenfor:

 

Forretningsudvalgsmøder 2016

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N