DMCG'erne udpeger hver op til 3 repræsentanter for deres gruppe til DMCG.dk. I de tilfælde, hvor DMCG'en er organiseret i en paraplyorganisation, kan hver under-DMCG stille med op til 2 repræsentanter udover paraplyens formand.

Repræsentantskabet mødes 1-2 gange årligt under overskriften 'Dansk Kræftforum'.
I 2021 afholdes møde i Dansk Kræftforum den 26. november.

Repræsentantskabet i DMCG.dk er sammensat således:
 

DACG - Danish Anal Cancer Gruppe

   

Karen-Lise Garm Spindler (K.G.Spindler@rm.dk) - formand for DACG

For yderligere information, kontakt venligst Karen-Lise Garm Spindler

DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group

 
Jørgen Johansen 
(j.johansen@dadlnet.dk) - formand for DAHANCA

Jens Overgaard (jens@oncology.au.dk) - medlem af F.U.

For yderligere information se DAHANCAs hjemmeside her

DAPHO - Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk Studiegruppe

   
Pernille Wendtland (pern.edsl@rm.dk) - Formand for DAPHO
 
For yderligere information se DAPHOs hjemmeside her

DBCG - Danish Breast Cancer Group

   

Birgitte Vrou Offersen (Birgitte.Offersen@auh.rm.dk ) - Formand for DBCG

Peer Christiansen (peerchri@rm.dk) - Medlem af DMCG.dk FU for DBCG

Bent Ejlertsen (bent.ejlertsen@rh.regionh.dk) - Medlem af DBCG

Maj-Britt Jensen (mj@dbcg.dk) - Medlem af DBCG

For yderligere information se DBCGs hjemmeside her
 

DCCG - Danish Colerectal Cancer Group

   

Camilla Qvortrup (camilla.qvortrup@regionh.dk) - Formand for DCCG

Mads Klein (Mads.Klein@regionh.dk) - Medlem af DCCG

Jon Kroll Bjerregaard (jon.kroll.bjerregaard@regionh.dk) - Formand for databasen

For yderligere information se DCCGs hjemmeside her

DEGC – Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe


Michael Achiam
(Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk) – formand for DECG

Marianne Nordsmark (marinord@rm.dk) - Medlem af DEGC

For yderligere information se DEGC's hjemmeside 

DGCG - Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

   

Lars Fokdal (larsfokd@rm.dk) - formand for DGCG

Claus Høgdall (Claus.Hogdall@regionh.dk) - formand for DGCD

Mansoor Raza Mirsa (Mansoor.Raza.Mirza@regionh.dk) - medlem af DGCG

For yderligere information se DGCGs hjemmeside her

DHG - Dansk Multidisciplinær Non-Melanom Hudkræft Gruppe


Vibeke Koudahl
(Vibeke.Koudahl@rsyd.dk ) – formand for DHG

Henrik Sølvsten (h.solvsten@gmail.com ) – formand for databasen

DLCG - Dansk Lunge Cancer Gruppe

   

Torben Riis Rasmussen (torbrasm@rm.dk) - Formand for DLCG

Erik Jakobsen (Erik.Jakobsen@rsyd.dk) - Leder af DLCR, medlem af F.U.

Karin Holmskov (karin.holmskov@rsyd.dk) - Formand for DOLG

For yderligere information se DLCGs hjemmeside her

DLGCG - Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe

 

Peter Nørgaard Larsen (Peter.Noergaard.Larsen@regionh.dk) - Formand for DLGCG

For yderligere information se DLGCG's hjemmeside - OBS, ny side under udarbejdelse

DMCG-PAL - Palliativ Indsats

   

Henrik Larsen (hlarsen@dadlnet.dk) - Formand for Forretningsudvalget i DMCG-PAL

Mogens Grønvold (mogens.groenvold@regionh.dk) - Medlem af Forretningsudvalget i DMCG-PAL og Formand for bestyrelsen for Dansk Palliativ Database

For yderligere information se DMCG-PAL's hjemmeside her

DMG - Dansk Melanom Gruppe

   

Lisbet Rosenkrantz Hølmich (lisbet.rosenkrantz.holmich@regionh.dk) - Formand for DMG

Grethe Schmidt (grethe.schmidt@regionh.dk) - Medlem af DMG

Lise Højberg (Lise.Hoejberg@rsyd.dk) - Medlem af DMG

For yderligere information se DMGs hjemmeside her

DNOG - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

   

René J. Laursen (rjl@dadlnet.dk) - Formand for DNOG

Steinbjørn Hansen (Steinbjoern.Hansen@rsyd.dk) - Sekretær i DNOG

For yderligere information se DNOGs hjemmeside her

DOOG - Dansk Okulær Onkologi Gruppe

   

Peter Bjerre Toft (Peter.Bjerre.Toft@regionh.dk) - Formand for DOOG

Steen Fiil Urbak (steeurba@rm.dk) - Næstformand for DOOG

For yderligere information se DOOGs hjemmeside her

DPCG - Dansk Pancreas Cancer Gruppe

 

Per Pfeiffer (per.pfeiffer@rsyd.dk) - Formand for DPCG/ DPCD

Claus Fristrup (claus@fristrup.net) - Projektleder for DPCD

Michael Bau Mortensen (michael.bau.mortensen@rsyd.dk) – Medlem af styregruppen for DPCG og DPCD

For yderligere information se DPCG's hjemmeside 

DSG - Dansk Sarkom Gruppe

   

Kim Francis Andersen (kim.francis.andersen.01@regionh.dk) - Formand for DSG

Peter Holmberg Jørgensen (Peter.Holmberg@aarhus.rm.dk) - Formand for databasen

For yderligere information se DSGs hjemmeside her

DUCG - Dansk Urologisk Cancer Gruppe

   

Dansk Urologisk Cancer Gruppe er en paraplyorganisation med 5 under-DMCG'ere: DaBlaCa, DaPeCa, DaProCa, DaRenCa og DaTeCa.

Michael Borre (borre@clin.au.dk) - Formand for DUCG og DaProCa, formand for DMCG.dk


Jørgen Bjerggaard Jensen (Bjerggaard@skejby.rm.dk) - Formand for DaBlaCa samt DaBlaCa-databasen


Mikael Aagaard (mikael.aagaard@regionh.dk) - Formand for DaPeCa

Birgitte Grønkær Toft (birgitte.groenkaer.toft@regionh.dk) - Ansvarlig for DaPeCa-databasen


Peter Meidahl Petersen (peter.meidahl.petersen@regionh.dk) - Medlem af DaProCa

Søren Friis (friis@cancer.dk) - Medlem af DaProCa


Lars Lund (lars.lund@rsyd.dk) - Formand for DaRenCa

Astrid Petersen (acp@rn.dk) - Formand for Databaseudvalget, DaRenCa

Nessn Azawi (nesa@regionsjaelland.dk) - Sekretær, DaRenCa


Gedske Daugaaard (kirsten.gedske.daugaard@regionh.dk) - Formand for DaTeCa

Mads Agerbæk (madsager@rm.dk) - Medlem af DaTeCa


For yderligere information se DUCGs hjemmeside her

Hæmatologisk Fællesforum

   

Hæmatologisk Fællesforum er en paraplyorganisation med 4 under-DMCG'ere: DLG, AML, DSKMS og DMSG.

Paw Jensen  (paje@rn.dk) - Formand for Hæmatologisk FællesForum

Judit Meszaros Jørgensen (judijoer@rm.dk) - Formand for DLG, se hjemmeside her

Claus W Marcher (claus.marcher@rsyd.dk) - Formand for ALG, se hjemmeside her

Mette Borg Clausen (mette.borg.clausen@regionh.dk) - Formand for DSKMS, se hjemmeside her

Emil Hermansen (nher@regionsjaelland.dk) - Formand for DMSG, se hjemmeside her

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N