DMCG'erne udpeger hver op til 3 repræsentanter for deres gruppe til DMCG.dk. I de tilfælde, hvor DMCG'en er organiseret i en paraplyorganisation, kan hver under-DMCG stille med op til 2 repræsentanter udover paraplyens formand.

Repræsentantskabet mødes 1-2 gange årligt.
I 2023 afholdes der repræsentantskabsmøde den 23. november.

Repræsentantskabet i DMCG.dk er sammensat som nedenstående, herudover er DMCG.dk's forretningsudvalg en del af repræsentantskabet:
 

DACG - Dansk Anal Cancer Gruppe

   

Karen-Lise Garm Spindler (K.G.Spindler@rm.dk) - formand for DACG

For yderligere information, se DACG's hjemmeside.

DABLACA - Dansk Blærecancer Udvalg


Jørgen Bjerggaard Jensen
(joerje@rm.dk) - Formand for DaBlaCa

Ulla Nordström Joensen (Ulla.Nordstroem.Joensen@regionh.dk ) – Formand for DaBlaCa-databasen
For yderligere information, se DABLACA's hjemmeside.

DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group

 
Kristine Bjørndal
(Kristine.Bjoerndal@rsyd.dk) - formand for DAHANCA

Jens Overgaard (jens@oncology.au.dk) - medlem af F.U.

For yderligere information se DAHANCAs hjemmeside her

DAPECA – Dansk Peniscancer Udvalg


Mikael Aagaard
 (mikael.aagaard@regionh.dk) - Formand for DaPeCa

DAPROCA – Dansk Prostatacancer Udvalg


Michael Borre
 (borre@clin.au.dk) - Formand for DaProCa og for DMCG.dk

Mads Hvid Poulsen (mads.poulsen@rsyd.dk) - Medlem af DaProCa

Simon Buus (simbuu@rm.dk) - Medlem af DaProCa

DARENCA – Dansk Nyrecancer Udvalg


Lars Lund
 (lars.lund@rsyd.dk) - Formand for DaRenCa samt Databaseudvalget, DaRenCa

Nessn Azawi (nesa@regionsjaelland.dk) - Sekretær, DaRenCa

DATECA – Dansk Testiscancer Udvalg


Gedske Daugaaard
(gedske.daugaard@regionh.dk) - Formand for DaTeCa

Mads Agerbæk (madsager@rm.dk) - Medlem af DaTeCa

Lars Dysager (Lars.Dysager@rsyd.dk) - Medlem af DaTeCa

DAPHO - Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk Studiegruppe

   
Henrik Hasle (henrik.hasle@skejby.rm.dk) - Formand for DAPHO
 
For yderligere information se DAPHOs hjemmeside her

DBCG - Danish Breast Cancer Group

   

Birgitte Vrou Offersen (Birgitte.Offersen@auh.rm.dk ) - Formand for DBCG

Peer Christiansen (peerchri@rm.dk) - Medlem af DMCG.dk FU for DBCG

Bent Ejlertsen (bent.ejlertsen@rh.regionh.dk) - Medlem af DBCG

For yderligere information se DBCGs hjemmeside her
 

DCCG - Danish Colerectal Cancer Group

   

Camilla Qvortrup (camilla.qvortrup@regionh.dk) - Formand for DCCG

Mads Klein (Mads.Klein@regionh.dk) - Medlem af DCCG

Jon Kroll Bjerregaard (jon.kroll.bjerregaard@regionh.dk) - Formand for databasen

For yderligere information se DCCGs hjemmeside her

DEGC – Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe


Michael Achiam
(Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk) – formand for DECG

Marianne Nordsmark (marinord@rm.dk) - Medlem af DEGC

For yderligere information se DEGC's hjemmeside 

DGCG - Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

   

Mikkel Rosendahl (mikkel.rosendahl@regionh.dk) - formand for DGCG

Claus Høgdall (Claus.Hogdall@regionh.dk) - formand for DGCD

Mansoor Raza Mirsa (Mansoor.Raza.Mirza@regionh.dk) - medlem af DGCG

For yderligere information se DGCGs hjemmeside her

DHG - Dansk Multidisciplinær Non-Melanom Hudkræft Gruppe


Anita Gothelf
(Anita.Birgitte.Gothelf@regionh.dk) – formand for DHG

Henrik Sølvsten (h.solvsten@gmail.com ) – formand for databasen

Line Breiting (line.breiting@gmail.com) - medlem af DHG

DLCG - Dansk Lunge Cancer Gruppe

   

Torben Riis Rasmussen (torbrasm@rm.dk) - Formand for DLCG, medlem af F.U.

Erik Jakobsen (Erik.Jakobsen@rsyd.dk) - Leder af DLCR

Christa Haugaard Nyhus (Christa.haugaard.Nyhus@rsyd.dk) - Formand for DOLG

For yderligere information se DLCGs hjemmeside her

DLGCG - Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe

 

Peter Nørgaard Larsen (Peter.Noergaard.Larsen@regionh.dk) - Formand for DLGCG

For yderligere information se DLGCG's hjemmeside

DMCG-PAL - Palliativ Indsats

   

Henrik Larsen (Henrik.larsen@regionh.dk) - Formand for Forretningsudvalget i DMCG-PAL

Mogens Grønvold (mogens.groenvold@regionh.dk) - Medlem af Forretningsudvalget i DMCG-PAL og Formand for bestyrelsen for Dansk Palliativ Database

For yderligere information se DMCG-PAL's hjemmeside her

DMG - Dansk Melanom Gruppe

   

Lisbet Rosenkrantz Hølmich (lisbet.rosenkrantz.holmich@regionh.dk) - Formand for DMG

Grethe Schmidt (grethe.schmidt@regionh.dk) - Medlem af DMG

Christina Bruvik Ruhlman (christina.ruhlmann@rsyd.dk - Medlem af DMG

For yderligere information se DMGs hjemmeside her

DNOG - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

   

Christian Bonde Pedersen (christian.bonde@rsyd.dk) - Forperson for DNOG

Jane Skjøth-Rasmussen (jane.skjoeth-rasmussen@regionh.dk) - Næstforperson DNOG

Slávka Lukacova (slavka.lukacova@auh.rm.dk) - Bestyrelsesmedlem

Steinbjørn Hansen () - Sekretær i DNOG 

For yderligere information se DNOGs hjemmeside her

DOOG - Dansk Okular Onkologi Gruppe

   

Carsten Faber (carsten.faber@regionh.dk) - Formand for DOOG

Steen Fiil Urbak (steeurba@rm.dk) - Næstformand for DOOG

For yderligere information se DOOGs hjemmeside her

DPCG - Dansk Pancreas Cancer Gruppe

 

Claus Wilki Fristrup (claus.wilki.fristrup@rsyd.dk) - formand for DPCG

Michael Bau Mortensen (michael.bau.mortensen@rsyd.dk) – Medlem af styregruppen for DPCG og DPCD

For yderligere information se DPCG's hjemmeside 

DSG - Dansk Sarkom Gruppe

   

Kim Francis Andersen (kim.francis.andersen.01@regionh.dk) - Formand for DSG

Ninna Aggerholm Pedersen (ninnpede@rm.dk) - Delt formandsskab for databasen

Michael Melchior Bendtsen (Michael.Bendtsen@Viborg.RM.dk) - Delt formandsskab for databasen

For yderligere information se DSGs hjemmeside her

Hæmatologisk Fællesforum

   

Hæmatologisk Fællesforum er en paraplyorganisation med 4 under-DMCG'ere: DLG, AML, DSKMS og DMSG.

Tidligere formand er Paw Jensen (paje@rn.dk) - der afventes per marts 2024 ny formand for Hæmatologisk FællesForum

Tarec El-Galaly (tceg@rn.dk) - Formand for DLG, se hjemmeside her
Paw Jensen (paje@rn.dk) - medlem af DLG samt DMCG.dk FU

Hans Beier Ommen (Hans.Beier.Ommen@rm.dk) - Formand for ALG, se hjemmeside her

Andreja Dimitrijevic Andreja.Dimitrijevic@rsyd.dk og Christen Lykkegaard Andersen christen.bertel.lykkegaard.andersen@regionh.dk – Formænd for DSKMS - se hjemmeside her

Emil Hermansen (emil.hermansen@regionh.dk) - Formand for DMSG, se hjemmeside her

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N