Under DMCG.dk er oprettet en række tværgående udvalg, som på forskellige områder bidrager til samarbejde og videns indsamling på tværs af grupperne. 
Der er i øjeblikket fem arbejdende udvalg indenfor tumorklassifikation (TNM), multidisciplinære team konferencer (MDT), intensivering af indsatsen omkring de kliniske retningslinjer, tværfaglige palliative indsatser i kræftforløb samt tværgående indikatorer.

 

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N