Under DMCG.dk er oprettet en række tværgående udvalg, som på forskellige områder bidrager til samarbejde og vidensindsamling på tværs af grupperne. 

Der er i øjeblikket fire arbejdende udvalg indenfor multidisciplinære team konferencer (MDT), indsatsen omkring de kliniske retningslinjer, tværfaglige palliative indsatser i kræftforløb og genomisk tumorprofilering.

Udvalgene for tværgående indikatorer og for tumorklassifikation (TNM) er primo 2024 sat på standby.