Under DMCG.dk er oprettet en række tværgående udvalg, som på forskellige områder bidrager til samarbejde og videns indsamling på tværs af grupperne. 
Der er i øjeblikket fem arbejdende udvalg indenfor tumorklassifikation (TNM), multidisciplinære team konferencer (MDT), intensivering af indsatsen omkring de kliniske retningslinjer, tværfaglige palliative indsatser i kræftforløb samt tværgående indikatorer.