Skabeloner og vejledninger

Nedenfor finder du de skabeloner, der skal anvendes til udarbejdelse af kliniske retningslinjer på kræftområdet.
Det er p.t. valgfrit om de udfærdiges på dansk eller engelsk.
 
Skabelonerne opdateres løbende, så start altid her på siden, så du har den nyeste version.
 

Retningslinjeskabelonen på dansk hhv. engelsk kan downloades herunder.

Retningslinjeskabelon, dansk

Template clinical guidelines, English

Til inspiration kan du se et eksempel på en udfyldt skabelon

Vejledningsmaterialer

 

Nedenfor finder du vejledninger til de forskellige dele af processen med udarbejdelse af kliniske retningslinjer.
 
Kontakt gerne sekretariatet hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med retningslinjeindsatsen.
 

1. Valg af emne

2. Litteratursøgning

3. Litteraturgennemgang og evidensvurdering

4. Adaptation af internationale retningslinjer

5. Formulering og anbefaling

6. Høring

7. Godkendelse og offentliggørelse

8. Opdatering

9. Monitorering

Arbejdspapirer

 

Arbejdspapirerne kan anvendes i forbindelse med fremsøgning og gennemgang af den litteratur, der skal danne grundlag for retningslinjernes anbefalinger.

1. Oxford Levels of Evidence 2009

2. Overblik over studiedesigns

3. Søgeprotokol

4. Søgeprotokol_EKSEMPEL

5. Flowchart

6. Flowchart_EKSEMPEL

7. Evidenstabel

8. Evidenstabel_EKSEMPEL

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N