Skabeloner og vejledninger

Nedenfor finder du de skabeloner, der skal anvendes til udarbejdelse af kliniske retningslinjer på kræftområdet.
Det er p.t. valgfrit om de udfærdiges på dansk eller engelsk.
 
Skabelonerne opdateres løbende, så start altid her på siden, så du har den nyeste version.
Visse felter i skabelonen er låst.
Tag kontakt til Sasja Jul Håkonsen sashaa@rkkp.dk ved behov for oplåsning fx i forbindelse med brug af Endnote.
 

Retningslinjeskabelonen på dansk hhv. engelsk kan downloades herunder.

Metodegrundlag

AGREE II

Rammerne for de færdige retningslinjer tager udgangspunkt i AGREE II, der er et internationalt redskab anerkendt som 'gylden standard'.
AGREE II anvendes både som metodologisk ramme i udvikling af retningslinjer og til vurdering af kvaliteten af samme.
AGREE II kan downloades fra siden her.

Evidensniveauer

Retningslinjeskabelonens angivelse af evidensniveauer og styrkegradering af anbefalinger læner sig op ad Oxford Centre for Evidence-based Medicines's evidensniveauer.

Dansk oversigt er tilgængelig her.

Habilitet


Hent DMCG.dk's habilitetspolitik for udarbejdelse af kliniske retningslinjer ved opstart af arbejdet med en ny retningslinje.

Tillid til DMCG-retningslinjernes indhold er kernen i deres plads som retningsgivende for kræftbehandlingen i Danmark.
Håndtering af potentielle interessekonflikter og dermed eventuel inhabilitet bør derfor være en vigtig del af DMCG'ernes retningslinjeindsats.

I samarbejde med Retningslinjeudvalget er der udarbejdet en habilitetspolitik per juni 2021.
Politikken skal blot ses som en tydeliggørelse af, at DMCG'erne skal organisere habilitetsvurdering omkring Lægemiddelstyrelsens registrering af og oversigt over tilknytninger til virksomheder. Desuden at det dokumenteres i retningslinjen inden offentliggørelse, som det allerede er gældende prakis de fleste steder.
Politikken bør kendes af både formænd og forfattere.

Vejledningsmaterialer

 

Nedenfor finder du vejledninger til de forskellige dele af processen med udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt hvad Sekretariatet kan være behjælpelige med.
 
Kontakt gerne sekretariatet hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med retningslinjeindsatsen.

Hvad kan Sekretariatet hjælpe Jer med?

Valg af emne

Patientperspektivet

Godkendelse og offentliggørelse

Opdatering

Monitorering

Implementering

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N