For at imødegå den hastige udvikling og anvendelse af genomisk tumorprofilering, har DMCG.dk ønsket at etablere et udvalg, der sætter fokus på brugen af genomisk profilering hos patienter med kræft.
Udvalget skal etablere et formaliseret samarbejde mellem de sygdomsspecifikke DMCG’er med repræsentanter for de forskellige faggrupper, Nationalt Genom Center (NGC) og øvrige interessenter på området.

Udvalget får blandt andet til opgave at koordinere anvendelsen af genomisk/molekylærbiologisk tumorprofilering i DMCG-regi, samt arbejde for kvalitetsudvikling og forskning med tværgående, omfattende molekylærbiologisk profilering af kræftpatienters sygdom.

Kommissorium

DMCG.dk forretningsudvalget har godkendt kommissorium for Udvalg for Genomisk Tumorprofilering for perioden 2024-2026.

Kommissorium for Udvalg for Genomisk Tumorprofilering 2024-2026  

Udvalget består af:

Udvalget forventes at være sammensat ultimo april 2024

Ved spørgsmål kontakt udvalgsformand Camilla Qvortrup,

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N