DMCG.dk's forretningsudvalg (FU) repræsenterer DMCG.dk og træffer beslutninger på DMCG.dk's vegne.

DMCG.dk blev i efteråret 2008 styrket med etableringen af et forretningsudvalg. Udvalget mødes 4-6 gange årligt, både fysisk og on-line, herunder i forbindelse med centrale møder.

Forretningsudvalget består af i alt 13 personer inkl. formanden.
De 7 fagpersoner vælges fra og af repræsentantskabet for en valgperiode på 3 år med mulighed for genvalg.
Derudover udpeger Danske Regioner to medlemmer til forretningsudvalget, ligesom formanden for DCCC's faglige udvalg er repræsenteret i udvalget. Desuden er Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) repræsenteret ved dels direktøren dels afdelingslederen i Afdeling for Cancer og Cancerscreening.
Primo 2024 er der knyttet en patientrepræsentant til udvalget.

Herunder findes alle medlemmerne af DMCG.dk forretningsudvalget.

 

220420 MT Michael Borre 0111.jpg  Michael Borre (Formand)
  DAPROCA

  Professor, overlæge, dr. med, ph.d.
  Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital

  E-mail: borre@clin.au.dk
  Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
  + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Camilla Qvortrup.jpg  Camilla Qvortrup (Næstformand)
  DCCG

  Overlæge, ph.d.
  Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

  E-mail: camilla.qvortrup@regionh.dk
  Valgperiode: 2021-2023 + 2023-2026 (genvalgt 23/11 2023)
 

  Torben Riis Rasmussen
  DLCG
 
  Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
  Lungemedicinsk Afd., Aarhus Universitetshospital

  E-mail: torbrasm@rm.dk
  Valgperiode: 2022-2024 (valgt ind 26/11 2021)

claus Fristrup.jpg  Claus Wilki Fristrup
  DPCG
  
  Overlæge, ph.d
  Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital
  
  E-mail: Claus.Wilki.Fristrup@rsyd.dk
  Valgperiode: 2023-2025 (valgt ind 24/11 2022)
Jens-Overgaard.jpg  Jens  Overgaard
  DAHANCA
 
  Professor, Ledende overlæge, MD, DMSc
  Eksperimentel Onkologisk Afd., Aarhus Universitetshospital
 
  E-mail: jens@oncology.au.dk
  Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
  + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Paw Jensen.jpg  Paw Jensen
  DLG
 
  Overlæge
  Hæmatologisk Afd., Aalborg Universitetshospital

  E-mail: paje@rn.dk
  Valgperiode: 2020-2022 + 2023-2025 (genvalgt 24/11  2022)

Peer-Christiansen.jpg
  Peer Christiansen
  DBCG

  Professor, overlæge, dr.med.
  Kirurgisk Afd. P, Aarhus Universitetshospital

  E-mail: peechr@rm.dk
  Valgperiode: 2013-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
+ 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Faglig repræsentant for DCCC:

henrik frederiksen.jpg 
  Henrik Frederiksen
  DCCC, formand for fagligt udvalg

  Professor, overlæge
  Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

  E-mail: Henrik.Frederiksen@rsyd.dk

Regionsudpegede medlemmer af FU:

 
20200915_Peter-Sorensen_0025.jpg 
  Peter Sørensen

  Lægelig direktør
  Sygehus Sønderjylland 
 
  E-mail: peter.soerensen@rsyd.dk

Anne Bukh rev.jpg 
  Anne Bukh

  Koncerndirektør
  Region Nordjylland

  E-mail: a.bukh@rn.dk 
 

Patientrepræsentant:


Merete Schmiegelow

Forperson for Patientforeningen Modermærkekræft
Patientrepræsentant i Dansk Melanom Database

E-mail: meschmiegelow@gmail.com

 

RKKP repræsentanter:

jens-winther-jensen.jpg 
  Jens Winther Jensen

  Direktør
  Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program

  E-mail: jwj@rkkp.dk

Mette Roed.jpg
  Mette Roed Eriksen
 
  Afdelingsleder, afdeling 2, Databaseområde for Cancer og Cancerscreening
  Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program

  E-mail: MEEERI@rkkp.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N