DMCG.dk's forretningsudvalg (FU) repræsenterer DMCG.dk og træffer beslutninger på DMCG.dk's vegne.
 
DMCG.dk blev i efteråret 2008 styrket med etableringen af et forretningsudvalg. Udvalget mødes 4 gange årligt, oftest i forbindelse med centrale møder eller møder i Dansk Kræftforum.

Forretningsudvalget består af i alt 10 personer inkl. formanden. De 7 fagpersoner vælges fra og af repræsentantskabet for en valgperiode på 3 år med mulighed for genvalg. Derudover udpeger Danske Regioner to medlemmer af forretningsudvalget, ligesom direktøren for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har plads i udvalget.
 
Herunder findes de 7 fagmedlemmer af forretningsudvalget, samt de 2 regionsudpegede medlemmer og RKKP direktøren.
 

Michael-Borre2.jpg  Michael Borre (Formand)
  DUCG, DAPROCA

  Lærestolsprofessor, overlæge, dr. med, ph. d.
  Urinvejskirurgisk afd. K, AUH

  E-mail: borre@clin.au.dk
  Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
  + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Torben Riis Rasmussen
DLCG

Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Lungemedicinsk Afd., Aarhus Universitetshospital

E-mail: torbrasm@rm.dk
Valgperiode: 2022-2024 (valgt ind 26/11 2021)

Lisbet Hölmich.jpg  Lisbet Rosenkrantz Hölmich
  DMG

  Professor, overlæg dr.med.
  Afd. for Plastikkirurgi, Herlev og Gentofte Hospital

  E-mail: lisbet.rosenkrantz.hoelmich@regionh.dk
  Valgperiode:  2020-2022 (valgt ind 22/11 2019)

Jens-Overgaard.jpg  Jens Overgaard
  DAHANCA

  Professor, Ledende overlæge, MD, DMSc
  Eksperimentel Onkologisk Afd., AUH

  Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
  + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Paw Jensen.jpg  Paw Jensen
  Hæmatologisk Fællesforum

  Overlæge 
  Hæmatologisk Afd., Aalborg Universitetshospital

  E-mail: paje@rn.dk
  Valgperiode: 2020-2022 (valgt ind 22/11 2019)

Camilla Qvortrup.jpgCamilla Qvortrup (næstformand)
DCCG

Overlæge, ph.d.
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Valgperiode: 2021-2023 (valgt ind 26/11 2020)
 
Peer-Christiansen.jpg
Peer Christiansen
DBCG

Professor, overlæge, dr.med.
Kirurgisk Afd. P, AUH

E-mail: peechr@rm.dk
Valgperiode: 2013-2015 + 2015-2018 + 2018-2021
 + 2022-2024 (genvalgt 26/11 2021)

Regionsudpegede medlemmer af FU:

 
20200915_Peter-Sorensen_0025.jpg Peter Sørensen

 Lægelig direktør
 Sygehus Sønderjylland 

  E-mail: peter.soerensen@rsyd.dk

Anne Bukh rev.jpg  Anne Bukh

  Koncerndirektør
  Region Nordjylland

  E-mail: a.bukh@rn.dk 
 

Direktør for RKKP:

jens-winther-jensen.jpg  Jens Winther Jensen

  Direktør
  Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program

  E-mail: jwj@rkkp.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N