DMCG.dk forretningsudvalget har medio 2020 besluttet at nedsætte et "Udvalg for Tværgående Indikatorer" for at definere tværgående, universelle indikatorer i samarbejde med RKKP, med det formål at opnå så få selvstændige registreringer som muligt og indhente flest mulige informationer fra centrale registre.

Udvalget består af:

  • Michael Borre, DAPROCA/DMCG.dk FU
  • Jens Overgaard, DAHANCA/DMCG.dk FU
  • Ismail Gögenur, DCCG
  • Mogens Grønvold, DMCG-PAL
  • Claus Høgdall, DGCG
  • Henrik Møller, RKKP
  • Lasse Nørgaard, RKKP


Udvalget holder konstituerende møde i oktober 2020.
Ved spørgsmål kontakt da DMCG-sekretariatet på mail dorran@rkkp.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N