OBS: DMCG.dk forretningsudvalget har ved møde den 11/1 2024 besluttet at nedlægge udvalget.
Der pågår drøftelser om at sikre udvikling af tværgående indikatorer på anden vis.

****

Baggrund

DMCG.dk har i DMCG.dk strategi 2020-22 udtrykt en fælles ambition om, at indikatorsættene i de kliniske kvalitetsdatabaser er opdaterede og danner solidt grundlag for vidensbaseret kvalitetsudvikling af hele patientforløbet (mål 6).
Oprettelsen af Udvalg for Tværgående Indikatorer har til formål at drøfte og specificere forslag til 'en fælles kerne af indikatorer' på tværs af de sygdomsspecifikke databaser.
De tværgående indikatorer skal afspejle centrale aspekter, f.eks. behandling, behandlingseffekt, overlevelse og bivirkninger.
Forslag til tværgående indikatorer ledsages af plan for implementering i databaserne, der udarbejdes i samarbejde med RKKP.

Kommissorium

Se det gældende kommissorium for udvalget, godkendt i DMCG.dk's forretningsudvalg.

Udvalgets sammensætning

Udvalget består per 19-03-2021 af:

  • Ismail Gögenur, DCCG, formand
  • Michael Borre, DAPROCA/DMCG.dk FU
  • Jens Overgaard, DAHANCA/DMCG.dk FU
  • Mogens Grønvold, DMCG-PAL
  • Claus Høgdall, DGCG
  • Henrik Møller, RKKP
  • Mette Roed Eriksen, RKKP
  • Peter Brown, Hæmatologisk Fællesdatabase

Referater fra møderne i Udvalg for Tværgående Indikatorer


Ved spørgsmål, kontakt udvalgsformand Ismail Gögenur via sektær for udvalget Anne Dalsgaard Hansen adha@regionsjaelland.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N