DMCG.dk forretningsudvalget har medio 2020 besluttet at nedsætte et "Udvalg for Tværgående Indikatorer" for at definere tværgående, universelle indikatorer i samarbejde med RKKP, med det formål at opnå så få selvstændige registreringer som muligt og indhente flest mulige informationer fra centrale registre.

Udvalget består per 25-02-2021 af:

  • Ismail Gögenur, DCCG, formand
  • Michael Borre, DAPROCA/DMCG.dk FU
  • Jens Overgaard, DAHANCA/DMCG.dk FU
  • Mogens Grønvold, DMCG-PAL
  • Claus Høgdall, DGCG
  • Henrik Møller, RKKP
  • Mette Roed Eriksen, RKKP


Udvalget holdt konstituerende møde i oktober 2020.
Ved spørgsmål kontakt DMCG-sekretariatet på mail dorran@rkkp.dk

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N