I Kræftplan IV blev der afsat midler til en styrket indsats på området for kliniske retningslinjer, for at understøtte udviklingen og vedligeholdelsen af retningslinjerne på kræftområdet.
Denne indsats er forankret i DMCG.dk samt RKKP, og koordineres via Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet.

DMCG.dk nedsatte et udvalg, der fik til opgave at udarbejde en fælles model for evidensbaserede retningslinjer og at yde sparring og klinisk rådgivning til Retningslinjesekretariatet.
Udvalgsarbejdet fortsætter i projektperioden 2021-2023 efter godkendelse i DMCG.dk's forretningsudvalg.

Kommissorium

Primo februar 2021 er nyt kommissorium for Retningslinjeudvalg godkendt i DMCG.dk forretningsudvalget.
Se kommissorium for retningslinjeindsatsen i 2021-2023.

Se også kommissoriet for den første projektperiode 2018-2020

Udvalget består af:

  • Professor Peer Christiansen, DBCG (udvalgsformand)
  • Professor Michael Borre, DUCG, DAPROCA samt formand for DMCG.dk
  • Overlæge Paw Jensen, Hæmatologisk Fællesforum
  • Overlæge Torben Riis Rasmussen, DLCG
  • Overlæge Lisbet Rosenkrantz Hølmich, DMG
  • Vicedirektør Henriette Lipczak, RKKP /Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
  • Kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen, Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
  • Direktør Jens Winther Jensen, RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)
Referater fra Retningslinjeudvalgets møder kan fremsendes efter ønske, kontakt da DMCG-sekretariatet på mail dorran@rkkp.dk

 

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N