I Kræftplan IV blev der afsat midler til en styrket indsats på området for kliniske retningslinjer, for at understøtte udviklingen og vedligeholdelsen af retningslinjerne på kræftområdet.
Denne indsats er forankret i DMCG.dk samt RKKP, og koordineres via Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet.
DMCG.dk nedsatte i opstartsarbejdet et udvalg, der fik til opgave at udarbejde en fælles model for evidensbaserede retningslinjer og at yde sparring og klinisk rådgivning til Retningslinjesekretariatet.
Du kan læse mere om udvalgets arbejde i kommissoriet

Udvalget består af:

  • Professor Peer Christiansen, DBCG (udvalgsformand)
  • Professor Michael Borre, DUCG, DAPROCA samt formand for DMCG.dk
  • Overlæge Mette Yilmaz, DCCG
  • Overlæge Torben Riis Rasmussen, DLCG
  • Overlæge Lisbet Rosenkrantz Hølmich, DMG
  • Overlæge Henriette Lipczak, Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
  • Direktør Jens Winther Jensen, RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)
Referater fra Retningslinjeudvalgets møder kan fremsendes efter ønske, kontakt da DMCG-sekretariatet på mail dorran@rkkp.dk