I Kræftplan IV blev der afsat midler til en styrket indsats på området for kliniske retningslinjer, for at understøtte udviklingen og vedligeholdelsen af retningslinjerne på kræftområdet.
Denne indsats er forankret i DMCG.dk samt RKKP, og koordineres via Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet.

DMCG.dk nedsatte et Udvalg for Kliniske Retningslinjer, der fik til opgave at udarbejde en fælles model for evidensbaserede retningslinjer og at yde sparring og klinisk rådgivning til Retningslinjesekretariatet.
Udvalgsarbejdet fortsætter i projektperioden 2024-2026 efter godkendelse i DMCG.dk's forretningsudvalg.

Kommissorium

Ultimo november 2023 er nyt kommissorium for Retningslinjeudvalget godkendt i DMCG.dk's forretningsudvalg for perioden 2024-2026.

Kommissorium for Retningslinjeudvalget 2024-2026

Kommissorium for Retningslinjeudvalget 2021-2023

Kommissorium for Retningslinjeudvalget 2018-2020 

Udvalget består af:

  • Professor Peer Christiansen, DBCG (udvalgsformand)
  • Professor Michael Borre, DUCG, DAPROCA samt formand for DMCG.dk
  • Overlæge Paw Jensen, Hæmatologisk Fællesforum
  • Overlæge Torben Riis Rasmussen, DLCG
  • Overlæge Anders Rosendal Korshøj, DNOG
  • Vicedirektør Henriette Lipczak, RKKP /Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
  • Kvalitetskonsulent Sasja Jul Håkonsen, Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
  • Direktør Jens Winther Jensen, RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram)
Referater fra Retningslinjeudvalgets møder kan fremsendes efter ønske, kontakt da DMCG-sekretariatet på mail dorran@rkkp.dk