DMCG'ernes årsberetninger har til formål at formidle og dokumentere DMCG'ernes mange aktiviteter dels overfor samarbejdspartnere, dels til indbyrdes vidensdeling og inspiration.
Beretningerne påviser organisationens fortsatte udvikling, og det faktum, at sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper - DMCG.dk - er en central deltager i dansk kræftbehandling og organisering heraf.
Fra 2020 afspejler årsberetningerne også DMCG'ernes fremdrift i forhold til DMCG.dk's strategi og handlingsplan.
For de seneste år ligger desuden synteser med opsamling af beretningernes vigtigste pointer.
Beretningerne og synteser er tilgængelige nedenfor.
 

Årsberetninger 2023

Årsberetninger 2022

Årsberetninger 2021

Årsberetninger 2020

Årsberetninger 2019

Årsberetninger 2018

Årsberetninger 2017

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N