DMCG'ernes årsberetninger har til formål at formidle og dokumentere DMCG'ernes mange aktiviteter dels overfor samarbejdspartnere, dels til indbyrdes vidensdeling og inspiration.
Beretningerne påviser organisationens fortsatte udvikling, og det faktum, at sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper er en central deltager i dansk kræftbehandling og organisering heraf.
 
Beretningerne er tilgængelige nedenfor, hvor også DMCG.dk formandens forord kan læses.
 

Frist for indsendelse af årsberetning 2020 samt skabelon vil fremgå af siden her. 

Årsberetninger 2019

Årsberetninger 2018

Årsberetninger 2017

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N