DCCC og DMCG.dk gentager succesen og samler kræftlandskabet i Danmark. Mere end 500 deltagere samles i Odeon, Odense den 29. og 30. august 2019.

Igen i år præsenteres de mange aktiviteter på kræftområdet både ved oplæg fra scenen, og som noget nyt i år ved en række workshops. Ikke mindst ser vi frem til en spændende afslutningsdebat. Der fremvises desuden knap 170 ophængte posters og vil om fredagen igen være en livlig markedsplads med plads til dialog på tværs.

Programmet er ikke længere tilgængeligt her.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet. 

Danske Kræftforskningsdage 2019.jpg

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N