Cai Grau (formand) professor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Claus Lindbjerg Andersen, professor, Institut for Klinisk Medicin, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitet

Henrik Ditzel, professor, overlæge, afdelingsleder, Institut for Molekylær Medicin – Cancer- og Inflammationsforskning, Syddansk Universitet og forskningsleder, Onkologisk Afdeling, OUH

Henrik Møller, Epidemiolog (faglig leder), dr.med. RKKP's Videncenter - Afdeling for Cancer og Cancerscreening

Inge Marie Svane, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Ismail Gögenur, Professor, overlæge dr.med Kirurgisk Afd. Center for Surgical Science Sjællands Universitetshospital

Karina Dahl Steffensen, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Vejle sygehus – Patienternes Kræftsygehus, Sygehus Lillebælt

Kirsten Grønbæk, Overlæge dr. med., lærestolsprofessor , Hæmatologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme og BRIC, Københavns Universitet

Morten Ladekarl, professor i onkologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Randi Munch Krogsgaard, Patientrepræsentant

Susanne Dalton, professor, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital.

Søren Laurberg, professor, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N