Tilmelding til arrangementet er ikke længere mulig. Tilmeldingsfristen var den 1. juli 2019.
Oversigt over program og workshops mv. kan dog stadig ses via linket nedenfor.

https://www.conferencemanager.dk/DanskeKraeftforskningsdage2019/

Glæd dig til to spændende dage med faglige oplæg og debatter fra scenen og mulighed for at få en snak om aktuel kræftforskning. Vi ser frem til dels de mange spændende workshops, til at få et visuelt indtryk af kræftlandskabet via de knap 170 ophængte posters, og til at besøge markedspladsen, hvor der vil være tid til at netværke og vidensdele med de mange andre deltagere på Danske Kræftforskningsdage.

Ved spørgsmål kontakt info.dccc@rm.dk.

DKD 2019 sidehoved.JPG

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N