Programmet for Danske Kræftforskningsdage kan ses via linket nedenfor.
https://www.conferencemanager.dk/DanskeKraeftforskningsdage2019/

På siden finder du også en FAQ om arrangementet, har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på dccc.info@rm.dk  

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N