Markedspladsen.jpg

Foto: Hung Tien Vu

Markedspladsen på Danske Kræftforskningsdage er et livligt rum, hvor patientforeninger, forskningsgrupper, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper og organisationer har mulighed for at præsentere igangværende projekter og initiativer på kræftområdet for de øvrige deltagere på Danske Kræftforskningsdage bestående af klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere inden for sundhedsområdet.

Tid og sted
Fredag den 30. august 2019, ODEON Odense.
Opsætning af markedsplads fra kl. 07.00. Deltagerne på Danske Kræftforskningsdage kan besøge markedspladsen fra kl. 10.00-10.45 og fra kl. 12.00-13.00.

Der vil være 20 stande på Markedspladsen.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N