OBS: KRÆFTPOLITISK FORUM 2020 ER FLYTTET TIL DEN 22. SEPTEMBER 2020

 


 

Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk afholder hvert år i marts en tema-konference; Kræftpolitisk Forum.

I 2019 afholdes arrangementet torsdag den 7. marts kl. 9.00-15.30 under titlen "Ulighed i kræft – hvordan løfter vi sammen".

Program for konferencen kan læses her. 

Regeringen har et mål om at løfte overlevelsen af kræft med mere end 10 % inden 2025. Dette vil kun kunne nås, hvis alle kræftpatienter får glæde af fremgangen på kræftområdet. Konferencens formål er at kaste lys over, hvor der er ulighed i kræftforløbet, hvorfor, og i særdeleshed hvordan sundhedsvæsenet kan blive en del af løsningen.

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse inviterer sundhedsvæsenets parter og politikere til sammen af drøfte løsningerne på udfordringerne med ulighed i kræft.


Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for kliniske retningslinjer på kræftområdet
Olof Palmes Allé 15
DK-8200 Aarhus N