Kræftpolitisk Forum afholdes den 24. marts kl. 12.00-15.30.
Arrangementet afholdes virtuelt.

Kræftpolitisk Forum er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, DMCG.dk og DCCC, hvor politikere og sundhedsvæsenets parter inviteres til at drøfte et aktuelt tema vedrørende kræftområdet.

Programmet i år har fokus på, hvordan et sundhedsudspil vil kunne styrke rehabilitering, senfølger og palliation for kræftpatienter?
Emnet adresseres blandt andet i et interview med Michael Borre, formand, DMCG.dk, Anne Bukh, formand, DCCC, og Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse. 

Se programmet for dagen.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N