OBS: KRÆFTPOLITISK FORUM 2020 ER FLYTTET TIL DEN 22. SEPTEMBER 2020

 


 

Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk afholder hvert år i marts en tema-konference; Kræftpolitisk Forum.

I 2019 afholdes arrangementet torsdag den 7. marts kl. 9.00-15.30 under titlen "Ulighed i kræft – hvordan løfter vi sammen".

Program for konferencen kan læses her. 

Regeringen har et mål om at løfte overlevelsen af kræft med mere end 10 % inden 2025. Dette vil kun kunne nås, hvis alle kræftpatienter får glæde af fremgangen på kræftområdet. Konferencens formål er at kaste lys over, hvor der er ulighed i kræftforløbet, hvorfor, og i særdeleshed hvordan sundhedsvæsenet kan blive en del af løsningen.

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse inviterer sundhedsvæsenets parter og politikere til sammen af drøfte løsningerne på udfordringerne med ulighed i kræft.