03-09-2020
Usikkerheden omkring coronasituationen gør, at det er blevet besluttet at aflyse Kræftpolitisk Forum 2020.
Der var tilmeldt deltagere fra hele landet til konferencen, som i høj grad kommer fra sundhedsområdet, og som i deres arbejde har patient/borgerkontakt.
Det er derfor vurderet, at der ved dette arrangement kan være behov for ekstra forsigtighed, og trods alle smitteforebyggende tiltag, er det ikke muligt at sikre at konferencen i praksis kan afvikles forsvarligt.

***

KRÆFTPOLITISK FORUM, 22. SEPTEMBER 2020

Under overskriften 'Kvalitet i kræftpatienters forløb' afholder Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med DMCG.dk og DCCC Kræftpolitisk Forum 2020.

Politikere og sundhedsvæsenets parter inviteres til at drøfte hvordan sundhedsdata bruges aktivt til at skabe synlighed og overblik over kvaliteten i kræftpatientforløb, og derigennem øger patienternes livskvalitet og overlevelse.

Se programmet for dagen samt tilmeldingslink. 

Tid og sted: Tirsdag den 22. september 2020 kl. 10.00-15.00 i Fællessalen på Christiansborg.