Kræftpolitisk Forum afholdes den 24. marts kl. 12.00-15.30.
Arrangementet afholdes virtuelt.

Kræftpolitisk Forum er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, DMCG.dk og DCCC, hvor politikere og sundhedsvæsenets parter inviteres til at drøfte et aktuelt tema vedrørende kræftområdet.

Programmet i år har fokus på, hvordan et sundhedsudspil vil kunne styrke rehabilitering, senfølger og palliation for kræftpatienter?
Emnet adresseres blandt andet i et interview med Michael Borre, formand, DMCG.dk, Anne Bukh, formand, DCCC, og Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse. 

Se programmet for dagen.