Kræftpolitisk Forum holdes 22. maj 2024 kl. 9.00-14.30 på Christiansborg

Kræftpolitisk Forum er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, DMCG.dk og DCCC, hvor politikere og sundhedsvæsenets parter inviteres til at drøfte et aktuelt tema vedrørende kræftområdet.

Programmet i år har fokus på Psykiatri og Kræft - Bedre veje til forebyggelse, udredning og behandling af kræft hos mennesker med svær psykisk sygdom

Mennesker, der både kæmper med psykisk sygdom og kræft, oplever ofte, at deres kræftsygdom er fremskreden, når de bliver udredt, og at de derfor har en dårligere prognose for overlevelse end andre kræftpatienter.   

På konferencen kommer forskere og praktikere med bud på, hvordan det specialiserede sundhedsvæsen sammen med almen praksis, kommunerne og civilsamfundet kan blive bedre til at forebygge, opspore og behandle kræft hos mennesker, der samtidig har en psykisk sygdom.

DMCG.dk, DCCC og Kræftens Bekæmpelse ønsker med konferencen at bidrage til, at regeringen, regionerne og kommunerne gør brug af den viden og de erfaringer, som praktikere og ildsjæle har, så sammenhængen mellem psykiatrien og kræftområdet styrkes.

Og mindst lige så vigtigt er det, at indsamling og deling af viden bliver en langt mere integreret del af samarbejdet mellem psykiatrien og kræftområdet, og at vejen til implementering af nye tiltag forkortes.

Du kan tilmelde dig her: Kræftpolitisk Forum 2024

Tilmeldingsfristen er 29. april 2024