Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk afholder hvert år i marts en tema-konference; Kræftpolitisk Forum.

I 2019 afholdes arrangementet torsdag den 7. marts kl. 9.00-15.30 under titlen "Ulighed i kræft – hvordan løfter vi sammen".

Program for konferencen kan læses her.

Regeringen har et mål om at løfte overlevelsen af kræft med mere end 10 % inden 2025. Dette vil kun kunne nås, hvis alle kræftpatienter får glæde af fremgangen på kræftområdet. Konferencens formål er at kaste lys over, hvor der er ulighed i kræftforløbet, hvorfor, og i særdeleshed hvordan sundhedsvæsenet kan blive en del af løsningen.

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse inviterer sundhedsvæsenets parter og politikere til sammen af drøfte løsningerne på udfordringerne med ulighed i kræft.


Kræftpolitisk Forum 2018
Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk afholdt den 14. marts 2018 Kræftpolitisk Forum under overskriften "En røgfri generation – hvem tager ansvar?"
Konferencens første session blev tegnet af DMCG.dk, se programmet her.

Alle oplæg fra dagen kan downloades via Kræftens Bekæmpelses side.

"Ingen børn og unge skal ryge i Danmark i 2030" lyder det i regeringens Kræftplan IV. 

Det er et vigtigt og ambitiøst mål, ikke mindst med tanke på, at andelen af unge rygere de sidste fire år er steget, som det ses af tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017. 

Læs Kræftens Bekæmpelses fulde pressemeddelelse fra konferencen.

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er gået sammen om at danne partnerskabet Røgfri Fremtid.
Et partnerskab som DMCG.dk i april 2018 er blevet en del af, sammen med over 70 andre partnere. 

Visionen er et røgfrit Danmark i 2030, og målet er et samfund, hvor ingen børn og unge starter med at ryge og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N