Billede Abstracts&Posters.jpg

Poster sessionen på Danske Kræftforskningsdage 2018 gav anledning til peer to peer dialog foran de opstillede posters. Foto: Hung Tien Vu.

På Danske Kræftforskingsdage tegner vi et Danmarkskort over den igangværende forskning på kræftområdet, ved at give forskere mulighed for at præsentere deres forskning for deltagerne. Det foregår på en poster session, hvor forskerne stiller deres forskning og tid til rådighed. Der vil også være 7 udvalgte indsendere af abstracts, som vil præsentere deres forskning fra scenen i salen.

I alt vil der være knap 170 posters ophængt om torsdagen den 29. august ved Danske Kræftforskningsdage.

Download abstractbogen her

Om DMCG.dk
DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Adresse
DMCG-sekretariatet &
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Hedeager 3
DK-8200 Aarhus N